हाईलाईट »

INVITATION FOR BIDS (Construction works for Additional Floor of Butwal's Admin Building (Second Floor))

पुराना फर्निचर, कम्प्युटर, कार्यालय सामान आदि जिन्सी सामानहरुको लिलाम विक्री सम्बन्धी पुन: बोलपत्र आव्हानको सूचना

Invitation Sealed Quotation for the procurement of Branded Desktop Computer and Laptop [CIAA-SQ-02-2078/079]

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - CIAA-NCB/03/2078-079(Procurement of Printing Goods)

सन्देशमूलक नाराहरु छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालमा मिति २०७९ साउन २९ गतेको नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालमा मिति २०७९ साउन २४ र २५ गते नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ।

कृषि योग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण सम्बन्धी बिषयमा आयोगबाट लेखी पठाइएका सुझावहरु।

भ्रष्टाचार : समृद्धिको बाधक - सुमित्रा अमात्य

2079/04/31 काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, महांकाल चौर शाखा कार्यालयमा कार्यरत सिनियर प्लम्वर गणेश बहादुर खुलाल घुस रकमसहित नियन्त्रणमा । Sting Operation
2079/04/29 मोहन्याल गाउँपालिका, कैलालीका अधिकृत छैठौं दीपेन्द्र बुढाक्षेत्री उपर घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। Charge Sheet
2079/04/29 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालमा मिति २०७९ साउन २९ गतेको नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न । Others
2079/04/25 तत्कालीन जिल्ला ओखलढुंगा, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. २, मा कार्यरत सव-इन्जिनियर रामबाबु यादवउपर शैक्षिक योग्यताको झुट्टा नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। Charge Sheet
2079/04/25 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालमा मिति २०७९ साउन २४ र २५ गते नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न । Others
2079/04/24 अल्लो भाँगो प्रशोधन केन्द्र, मान्म -८ ताडी, कालिकोटको भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नन्द प्रसाद पाण्डे, सचिव र कोषाध्यक्षसमेत ३ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। Charge Sheet
2079/04/24 तत्कालिन जिल्ला कृषि बिकास कार्यालय, कालिकोटका तत्कालीन प्रा.स. हाल गुठीचौर गाउँपालिका जुम्लाका (अधिकृत छैटौं तह) रत्न प्रसाद पाण्डेउपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। Charge Sheet
2079/04/24 कालिकोट जिल्लाका तत्कालीन LAPA कार्यक्रम संयोजक (प्रशासकीय तथा वित्त सहायक) कमल प्रसाद खनाल उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। Charge Sheet
2079/04/24 साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कालिकोटका तत्कालीन खरिदार हाल पलाँता गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, कालिकोटका नायव सुब्बा राज बहादुर बम उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। Charge Sheet
2079/04/24 डिभिजन वन कार्यालय, मुगुका डिभिजन वन अधिकृत भरत बहादुर बुढथापा, सव-इन्जिनियर र निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ७ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। Charge Sheet
2079/04/29 मोहन्याल गाउँपालिका, कैलालीका अधिकृत छैठौं दीपेन्द्र बुढाक्षेत्री उपर घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। Download
2079/04/25 तत्कालीन जिल्ला ओखलढुंगा, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. २, मा कार्यरत सव-इन्जिनियर रामबाबु यादवउपर शैक्षिक योग्यताको झुट्टा नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। Download
2079/04/24 अल्लो भाँगो प्रशोधन केन्द्र, मान्म -८ ताडी, कालिकोटको भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नन्द प्रसाद पाण्डे, सचिव र कोषाध्यक्षसमेत ३ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। Download
2079/04/24 तत्कालिन जिल्ला कृषि बिकास कार्यालय, कालिकोटका तत्कालीन प्रा.स. हाल गुठीचौर गाउँपालिका जुम्लाका (अधिकृत छैटौं तह) रत्न प्रसाद पाण्डेउपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। Download
2079/04/24 कालिकोट जिल्लाका तत्कालीन LAPA कार्यक्रम संयोजक (प्रशासकीय तथा वित्त सहायक) कमल प्रसाद खनाल उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। Download
2079/04/24 साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कालिकोटका तत्कालीन खरिदार हाल पलाँता गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, कालिकोटका नायव सुब्बा राज बहादुर बम उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। Download
2079/04/24 डिभिजन वन कार्यालय, मुगुका डिभिजन वन अधिकृत भरत बहादुर बुढथापा, सव-इन्जिनियर र निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ७ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। Download
2079/04/23 पूर्वाधार विकास कार्यालय, रौतहटका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर शिवजी प्रसाद राय, लेखा अधिकृत र निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ५ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। Download
2079/04/22 डिभिजन वन कार्यालय, मुगुका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत भरत बहादुर बुढथापा, सव-इन्जिनियर र निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ६ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। Download
2079/04/22 हुम्ला जिल्ला, अदानचुली गाउँपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत टक दत्त प्याकुरेल, इन्जिनियर र सव-इन्जिनियरसमेत ४ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। Download
2079/04/31 काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, महांकाल चौर शाखा कार्यालयमा कार्यरत सिनियर प्लम्वर गणेश बहादुर खुलाल घुस रकमसहित नियन्त्रणमा । Download
2079/04/18 आन्तरिक राजस्व कार्यालय, महाराजगंजमा कार्यरत कम्प्युटर अधिकृत विन्दु श्रेष्ठ प्रधान रु. ३०,०००।– घुस रकमसहित नियन्त्रणमा । Download
2079/04/17 संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‌डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्‌डयन महाशाखाका उप-सचिव प्रमोद नेपाल रु. ६,००,०००।– घुस रकम र श्रोत नखुलेको रु. १६,५०,०००।– समेत गरी जम्मा रु.२२,५०,०००।– रकम सहित नियन्त्रणमा । Download
2079/04/01 जिल्ला कैलाली, मोहन्याल गाउँपालिकाका (छैठौ तह) अधिकृत दिपेन्द्र बुढा क्षेत्री रु. ३०,०००।– घुस रकमसहित नियन्त्रणमा । Download
2079/03/24 जिल्ला रोल्पा, गंगादेव गाउँपालिकाको कार्यालयका इन्जिनियर नविन डाँगी रु. ५०,०००।– घुस रकमसहित नियन्त्रणमा । Download
2079/02/19 जिल्ला महोत्तरी, श्री मा.वि. एकडाराका प्रधानाध्यापक रामदिनेश मण्डल र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विनोद पासवान रु. ५०,०००/- घुस रकमसहित नियन्त्रणमा । Download
2079/02/17 नापी कार्यालय, भैरहवा, रुपन्देहीमा कार्यरत अमिन टेक बहादुर रायमाझी रु. ३०,०००/- घुस रकमसहित नियन्त्रणमा । Download
2079/01/11 मालपोत कार्यालय, ताप्लेजुङका मालपोत अधिकृत (कार्यालय प्रमुख) लेखा पनेरु महत रु. १,५०,०००/- घुस रकमसहित नियन्त्रणमा । Download
2079/01/06 गण्डकी प्रदेश, विपद व्यवस्थापन गुल्म, बाग्लुङमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक रुपनारायण महतो रु. ३८,०००।– घुस रकमसहित नियन्त्रणमा । Download
2079/01/04 मालपोत कार्यालय टोखा, सरस्वती, काठमाडौंको मुद्दा फाँटमा कार्यरत खरिदार विनोद तिवारी रु. २०,०००/- घुस रकमसहित नियन्त्रणमा । Download
2079/04/29 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालमा मिति २०७९ साउन २९ गतेको नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न । Download
2079/04/25 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालमा मिति २०७९ साउन २४ र २५ गते नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न । Download
2079/01/28 राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश । Download
2078/09/02 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्त श्री प्रेमकुमार राईद्वारा भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको नवौँ सम्मेलनलाई सम्बोधन। Download
2078/08/09 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, सुर्खेतको नवनिर्मित कार्यालय भवनको समुद्घाटन सम्पन्न। Download
2078/07/29 आयोगको एकतीसौं वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश । Download
2079/04/01 आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आयोगबाट सम्पादित प्रमुख कार्यहरुको प्रारम्भिक तथ्यांक समेटिएको संक्षिप्त विवरण । Download
2079/02/30 भ्रष्टाचारको कसुरमा आयोगवाट सम्मानित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरु स्थानीय तहको निर्वाचन, २०७९ मा निर्वाचित भएको सम्वन्धमा कानुन अनुसार निलम्वनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्वन्धित निकाय समक्ष लेखी पठाइएको। Download
2079/02/24 भ्रष्टाचारको कसुरमा आयोगवाट सम्मानित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका र कसुर ठहर भएका व्यक्तिहरु स्थानीय तहको निर्वाचन, २०७९ मा निर्वाचित भएको सम्वन्धमा कानुनअनुसार निलम्वनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्वन्धित निकाय समक्ष लेखी पठाइएको। Download
2078/03/30 एग्रोमाट नेपाल प्रा.लि. भैसेपाटी ललितपुरका अध्यक्ष अर्जुन भट्टलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारवाहीको लागि महानगरीय अपराध महाशाखामा बुझाइएको सम्बन्धमा । Download
2078/01/23 राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा आ.व. २०७६/०७७ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश । Download
2077/10/28 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३० औं स्थापना दिवस समारोह सम्पन्न । Download
2077/10/21 नवनियुक्त माननीय प्रमुख आयुक्तज्यू र आयुक्तज्यूहरुको पदभार ग्रहण सम्पन्न । Download
2077/09/09 आयोगको तीसौं वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश । Download
2077/06/08 सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनउपर आयोगको निर्णय । Download
2077/04/30 प्रहरी कल्याण कोष पेट्रोल पम्प नक्सालमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक दिलिप कार्की अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा । Download
2078/08/13 एकतीसौं वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ Download
2077/10/05 तीसौं वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश पुस्तिका २०७६/७७ Download
2076/12/03 नेपाल सरकारको लगानीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहत प्रधानमन्त्री कृषी आधुनिकीकरण परियोजना अवस्था सम्बन्धि अध्ययन विश्लेषण प्रतिवेदन सम्बन्धमा दिइएका सुझावहरु । Download
2076/11/30 नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्र टेकुको साझेदारीमा सार्वजनिक निजी अवधारणामा संचालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम (One District One Product) ओने को कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धि अध्ययन विश्लेषण प्रतिवेदन सम्बन्धमा दिइएका सुझावहरु । Download
2076/11/01 रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन Download
2076/09/28 स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन, २०७६ Download
2076/08/15 स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरुको अनुसन्धानःसवालहरू तथा आयोगका तर्फबाट दिइएका सुझावहरु Download
2075/10/14 नेपालमा भ्रष्‍टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन २०७५ Download
2075/10/14 नेपाल सरकारद्वारा सञ्‍चालन भएका आयोजनाहरुमा निर्माण कार्यको ठेक्‍का व्यवस्थापनको अवस्‍था अध्ययन तथा विश्‍लेषण (२०७५ माघ) Download
2072/12/30 १६ ‍औं वार्षिक प्रतिवेदन Download
2079/01/26 अख्तियार बुलेटिन वर्ष १७, अंक ४, २०७८ माघ-चैत्र Download
2078/11/11 अख्तियार बुलेटिन वर्ष १७, अंक ३, २०७८ कार्तिक-पुस Download
2078/07/28 अख्तियार बुलेटिन वर्ष १७, अंक २, २०७८ श्रावण-असोज Download
2078/05/17 अख्तियार बुलेटिन वर्ष १७, अंक १, २०७८ बैशाख-असार Download
2078/02/20 अख्तियार बुलेटिन वर्ष १६, अंक ४, २०७७ माघ-चैत्र Download
2077/11/02 अख्तियार बुलेटिन वर्ष १६, अंक ३, २०७७ कार्तिक-पुस Download
2077/08/14 अख्तियार बुलेटिन वर्ष १६, अंक २, २०७७ श्रावण-आश्विन Download
2077/04/30 अख्तियार बुलेटिन वर्ष १६, अंक १, २०७७ बैशाख - असार Download
2077/02/21 अख्तियार बुलेटिन वर्ष १५, अंक ३, २०७६ माघ - चैत Download
2076/11/06 अख्तियार बुलेटिन वर्ष १५, अंक २, २०७६ कार्तिक – पौष Download
2079/04/18 INVITATION FOR BIDS (Construction works for Additional Floor of Butwal's Admin Building (Second Floor)) Download
2079/03/28 पुराना फर्निचर, कम्प्युटर, कार्यालय सामान आदि जिन्सी सामानहरुको लिलाम विक्री सम्बन्धी पुन: बोलपत्र आव्हानको सूचना Download
2079/03/21 पुराना फर्निचर, कम्प्युटर, कार्यालय सामान आदि जिन्सी सामानहरुको लिलाम विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना | Download
2078/12/22 Invitation Sealed Quotation for the procurement of Branded Desktop Computer and Laptop [CIAA-SQ-02-2078/079] Download
2078/10/25 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - CIAA-NCB/03/2078-079(Procurement of Printing Goods) Download
2078/10/25 सन्देशमूलक नाराहरु छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना Download
2078/09/21 पुनः बोलपत्र आव्हानको सूचना - Supply and Delivery of Printing Goods[CIAA-NCB-03/2078-079] Download
2078/09/15 Re-Invitation Sealed Quotation for the Procurement of Purified Drinking Water Download
2078/09/15 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना Download
2078/09/13 भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबर्द्धन सम्बन्धी नारा उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी Download
2079/01/20 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलद्वारा कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीमा सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्‍न ।
2079/01/07 एकतिसौँ स्थापना दिवस माघ २८ को अवसरमा पुरस्कार घोषणा भएका कर्मचारीहरुलाई पुरस्कार वितरण समारोह सम्पन्न भएको छ ।
2078/12/23 रोल्पा जिल्लामा एक दिवसीय सामुदायिक शिक्षा तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
2078/12/17 डोल्पा जिल्लामा भ्रष्टाचार सम्बन्धी एक दिवसीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
2078/12/17 नवलपरासी (ब.सु.प.) जिल्लामा एक दिवसीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्‍न
2078/12/15 हुम्लामा भ्रष्टाचार सम्बन्धी एक दिवसीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
2078/12/10 कालिकोटमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी एक दिवसीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
2078/03/10 नवनियुक्त माननीय आयुक्तहरुको शपथ ग्रहण तथा पदभार ग्रहण सम्पन्न
2077/12/18 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका माननीय आयुक्त डा.सावित्री थापा गुरुङज्यूको विदाई सम्पन्‍न
2077/11/25 रोल्पा जिल्लाको सुनिलस्मृति गाउँपालिकामा सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्‍न