हाईलाईट »

Invitation Sealed Quotation for the procurement of Branded Desktop Computer and Laptop [CIAA-SQ-02-2078/079]

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - CIAA-NCB/03/2078-079(Procurement of Printing Goods)

सन्देशमूलक नाराहरु छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस, डिसेम्बर ९

जिल्ला बाग्लुङ, काठेखोला गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिम बहादुर वि.क., सव-इञ्जिनियर, लेखापाल र निर्माण सेवाका प्रोपाइटरहरु समेत १० जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर ।

कृषि योग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण सम्बन्धी बिषयमा आयोगबाट लेखी पठाइएका सुझावहरु।

भ्रष्टाचार : समृद्धिको बाधक - सुमित्रा अमात्य

2079/03/15 जिल्ला बाग्लुङ, काठेखोला गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिम बहादुर वि.क., सव-इञ्जिनियर, लेखापाल र निर्माण सेवाका प्रोपाइटरहरु समेत १० जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर । Charge Sheet
2079/03/15 जिल्ला बाग्लुङ, काठेखोला गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिम बहादुर वि.क., सव-इञ्जिनियर तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ६ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर । Charge Sheet
2079/03/15 जिल्ला बाग्लुङ, काठेखोला गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिम बहादुर वि.क., सव-इञ्जिनियर तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ६ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर । Charge Sheet
2079/03/14 श्री शंकर माध्यमिक विद्यालय, थपवा, बाँकेका प्रधानाध्यापक मुहम्मद युनुस खाँ उपर बिगो रु. ३,०२,१९७।– कायम गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर । Charge Sheet
2079/03/14 जिल्ला रुपन्देही, ओमसतिया गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु नेपाल, इन्जिनियर, सब-इन्जिनियर र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ५ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर । Charge Sheet
2079/03/12 नापी कार्यालय, भैरहवा, रुपन्देहीमा कार्यरत अमिन टेक बहादुर रायमाझी उपर बिगो रु. ३०,०००।– कायम गरी घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर । Charge Sheet
2079/03/12 जिल्ला रौतहट, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, नगरकार्यपालिका रौतहटका तत्कालीन र हालका नगरप्रमुख गोपाल राय यादव, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु, बडा अध्यक्षहरु र नगर कार्यपालिका सदस्यहरु समेत २१ जनाउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर । Charge Sheet
2079/03/10 जिल्ला बारा, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाई, न्यू पाथिभरा सप्लायर्स, हेटौंडा-४, मकवानपुरका प्रोपाइटर मिराकुमारी श्रेष्ठ र उक्त सप्लायर्स कम्पनीउपर राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर । Charge Sheet
2079/03/10 जिल्ला बारा, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाई, ओम सप्लायर्स, कलैया-६, बाराका प्रोपाइटर ओम शंकर प्रसाद र उक्त सप्लायर्स कम्पनीउपर राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर । Charge Sheet
2079/03/08 जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा कार्यरत तत्कालीन नायव सुव्वा गणपति झाउपर बिगो रु. २,४४,७१,१०५।५१ कामय गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर । Charge Sheet
2079/03/15 जिल्ला बाग्लुङ, काठेखोला गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिम बहादुर वि.क., सव-इञ्जिनियर, लेखापाल र निर्माण सेवाका प्रोपाइटरहरु समेत १० जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर । Download
2079/03/15 जिल्ला बाग्लुङ, काठेखोला गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिम बहादुर वि.क., सव-इञ्जिनियर तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ६ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर । Download
2079/03/15 जिल्ला बाग्लुङ, काठेखोला गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिम बहादुर वि.क., सव-इञ्जिनियर तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ६ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर । Download
2079/03/14 श्री शंकर माध्यमिक विद्यालय, थपवा, बाँकेका प्रधानाध्यापक मुहम्मद युनुस खाँ उपर बिगो रु. ३,०२,१९७।– कायम गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर । Download
2079/03/14 जिल्ला रुपन्देही, ओमसतिया गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु नेपाल, इन्जिनियर, सब-इन्जिनियर र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ५ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर । Download
2079/03/12 नापी कार्यालय, भैरहवा, रुपन्देहीमा कार्यरत अमिन टेक बहादुर रायमाझी उपर बिगो रु. ३०,०००।– कायम गरी घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर । Download
2079/03/12 जिल्ला रौतहट, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, नगरकार्यपालिका रौतहटका तत्कालीन र हालका नगरप्रमुख गोपाल राय यादव, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु, बडा अध्यक्षहरु र नगर कार्यपालिका सदस्यहरु समेत २१ जनाउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर । Download
2079/03/10 जिल्ला बारा, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाई, न्यू पाथिभरा सप्लायर्स, हेटौंडा-४, मकवानपुरका प्रोपाइटर मिराकुमारी श्रेष्ठ र उक्त सप्लायर्स कम्पनीउपर राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर । Download
2079/03/10 जिल्ला बारा, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाई, ओम सप्लायर्स, कलैया-६, बाराका प्रोपाइटर ओम शंकर प्रसाद र उक्त सप्लायर्स कम्पनीउपर राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर । Download
2079/03/08 जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा कार्यरत तत्कालीन नायव सुव्वा गणपति झाउपर बिगो रु. २,४४,७१,१०५।५१ कामय गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर । Download
2079/02/19 जिल्ला महोत्तरी, श्री मा.वि. एकडाराका प्रधानाध्यापक रामदिनेश मण्डल र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विनोद पासवान रु. ५०,०००/- घुस रकमसहित नियन्त्रणमा । Download
2079/02/17 नापी कार्यालय, भैरहवा, रुपन्देहीमा कार्यरत अमिन टेक बहादुर रायमाझी रु. ३०,०००/- घुस रकमसहित नियन्त्रणमा । Download
2079/01/11 मालपोत कार्यालय, ताप्लेजुङका मालपोत अधिकृत (कार्यालय प्रमुख) लेखा पनेरु महत रु. १,५०,०००/- घुस रकमसहित नियन्त्रणमा । Download
2079/01/06 गण्डकी प्रदेश, विपद व्यवस्थापन गुल्म, बाग्लुङमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक रुपनारायण महतो रु. ३८,०००।– घुस रकमसहित नियन्त्रणमा । Download
2079/01/04 मालपोत कार्यालय टोखा, सरस्वती, काठमाडौंको मुद्दा फाँटमा कार्यरत खरिदार विनोद तिवारी रु. २०,०००/- घुस रकमसहित नियन्त्रणमा । Download
2078/12/30 श्री विश्‍वेश्‍वर प्रसाद कोइराला आदर्श माध्यमिक विद्यालय, जोकहा, घिउरा, रौतहटका प्रधानाध्यापक राकेश कुमार ठाकुर र दिपेन्द्र सर्जिकल पसलका संचालक दिपेन्द्र कुमार झा रु. ३,००,०००/- घुस रकमसहित नियन्त्रणमा । Download
2078/12/28 भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, धनुषाका निमित्त कार्यालय प्रमुख (शाखा अधिकृत) सुनिल कुमार झा रु. ५,००,०००/- घुस रकमसहित नियन्त्रणमा । Download
2078/12/22 नापी कार्यालय, चावहिल १ नं. नापी टोली, बुढानिलकण्ठमा कार्यरत सर्भेक्षक बिनोद के.सी. र अमिन प्रकाश राज भट्ट रु. १,००,०००।– घुस रकमसहित नियन्त्रणमा । Download
2078/11/15 जिल्ला रौतहट, देवाही गोनाही, नगरपालिकाका नगर प्रमुख धर्मेन्द्र प्रसाद पटेलसमेत ४ जना घुस/रिसवत रु. २,५०,०००।– नगद र रु. २,५०,०००।– को चेकसहित नियन्त्रणमा। Download
2078/11/12 मालपोत कार्यालय, चावहिल, काठमाडौंका खरिदार लक्ष्मण बस्नेतसमेत ३ जना रु. १,३५,०००/- घुस रकमसहित नियन्त्रणमा। Download
2079/02/30 भ्रष्टाचारको कसुरमा आयोगवाट सम्मानित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरु स्थानीय तहको निर्वाचन, २०७९ मा निर्वाचित भएको सम्वन्धमा कानुन अनुसार निलम्वनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्वन्धित निकाय समक्ष लेखी पठाइएको। Download
2079/02/24 भ्रष्टाचारको कसुरमा आयोगवाट सम्मानित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका र कसुर ठहर भएका व्यक्तिहरु स्थानीय तहको निर्वाचन, २०७९ मा निर्वाचित भएको सम्वन्धमा कानुनअनुसार निलम्वनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्वन्धित निकाय समक्ष लेखी पठाइएको। Download
2078/03/30 एग्रोमाट नेपाल प्रा.लि. भैसेपाटी ललितपुरका अध्यक्ष अर्जुन भट्टलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारवाहीको लागि महानगरीय अपराध महाशाखामा बुझाइएको सम्बन्धमा । Download
2078/01/23 राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा आ.व. २०७६/०७७ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश । Download
2077/10/28 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३० औं स्थापना दिवस समारोह सम्पन्न । Download
2077/10/21 नवनियुक्त माननीय प्रमुख आयुक्तज्यू र आयुक्तज्यूहरुको पदभार ग्रहण सम्पन्न । Download
2077/09/09 आयोगको तीसौं वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश । Download
2077/06/08 सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनउपर आयोगको निर्णय । Download
2077/04/30 प्रहरी कल्याण कोष पेट्रोल पम्प नक्सालमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक दिलिप कार्की अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा । Download
2077/04/02 आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सम्पादित कार्यहरुको संक्षिप्त विवरण । Download
2077/10/05 तीसौं वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश पुस्तिका २०७६/७७ Download
2076/12/03 नेपाल सरकारको लगानीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहत प्रधानमन्त्री कृषी आधुनिकीकरण परियोजना अवस्था सम्बन्धि अध्ययन विश्लेषण प्रतिवेदन सम्बन्धमा दिइएका सुझावहरु । Download
2076/11/30 नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्र टेकुको साझेदारीमा सार्वजनिक निजी अवधारणामा संचालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम (One District One Product) ओने को कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धि अध्ययन विश्लेषण प्रतिवेदन सम्बन्धमा दिइएका सुझावहरु । Download
2076/11/01 रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन Download
2076/09/28 स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन, २०७६ Download
2076/08/15 स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरुको अनुसन्धानःसवालहरू तथा आयोगका तर्फबाट दिइएका सुझावहरु Download
2075/10/14 नेपालमा भ्रष्‍टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन २०७५ Download
2075/10/14 नेपाल सरकारद्वारा सञ्‍चालन भएका आयोजनाहरुमा निर्माण कार्यको ठेक्‍का व्यवस्थापनको अवस्‍था अध्ययन तथा विश्‍लेषण (२०७५ माघ) Download
2072/12/30 १६ ‍औं वार्षिक प्रतिवेदन Download
2072/05/01 अध्ययन प्रतिवेदन (२०७२/०४/३१) Download
2078/12/22 Invitation Sealed Quotation for the procurement of Branded Desktop Computer and Laptop [CIAA-SQ-02-2078/079] Download
2078/10/25 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - CIAA-NCB/03/2078-079(Procurement of Printing Goods) Download
2078/10/25 सन्देशमूलक नाराहरु छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना Download
2078/09/21 पुनः बोलपत्र आव्हानको सूचना - Supply and Delivery of Printing Goods[CIAA-NCB-03/2078-079] Download
2078/09/15 Re-Invitation Sealed Quotation for the Procurement of Purified Drinking Water Download
2078/09/15 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना Download
2078/09/13 भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबर्द्धन सम्बन्धी नारा उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी Download
2078/09/12 निबन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौं) Download
2078/08/23 भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस, डिसेम्बर ९ Download
2078/08/01 स्नातकोत्तर र विद्यावारिधी तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी/शोधार्थीहरुलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा अनुसन्धान वृत्तिका लागि आह्वान गरिएको सूचना । Download
2079/01/20 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलद्वारा कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीमा सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्‍न ।
2079/01/07 एकतिसौँ स्थापना दिवस माघ २८ को अवसरमा पुरस्कार घोषणा भएका कर्मचारीहरुलाई पुरस्कार वितरण समारोह सम्पन्न भएको छ ।
2078/12/23 रोल्पा जिल्लामा एक दिवसीय सामुदायिक शिक्षा तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
2078/12/17 डोल्पा जिल्लामा भ्रष्टाचार सम्बन्धी एक दिवसीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
2078/12/17 नवलपरासी (ब.सु.प.) जिल्लामा एक दिवसीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्‍न
2078/12/15 हुम्लामा भ्रष्टाचार सम्बन्धी एक दिवसीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
2078/12/10 कालिकोटमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी एक दिवसीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
2078/03/10 नवनियुक्त माननीय आयुक्तहरुको शपथ ग्रहण तथा पदभार ग्रहण सम्पन्न
2077/12/18 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका माननीय आयुक्त डा.सावित्री थापा गुरुङज्यूको विदाई सम्पन्‍न
2077/11/25 रोल्पा जिल्लाको सुनिलस्मृति गाउँपालिकामा सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्‍न