Online
Complaint
Fiscal Year 2078/79 Total Charge Sheet Press Releases : 94
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
S.N. Date Title Accused Person Accused Person's Office Accusation Amount Download
94

2022/05/25

जिल्ला मोरङ, मिक्लुङ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सन्तोष कुमार लावती, सचिव, कोषाध्यक्ष, आपूर्ति संयोजक तथा सि.वि. बस्नेत एण्ड ऐसोसियट्सका प्रोप्राइटरसमेत ५ जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर । वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सन्तोष कुमार लावती, सचिव, कोषाध्यक्ष, आपूर्ति संयोजक तथा सि.वि. बस्नेत एण्ड ऐसोसियट्सका प्रोप्राइटरसमेत ५ जना जिल्ला मोरङ, मिक्लुङ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी - ।-
93

2022/05/24

जिल्ला हुम्ला, साविक लिमि गा.वि.स.का तत्कालीन गा.वि.स. सचिव धर्मराज रोकाया उपर बिगो रु. २,१९,०००।- कायम गरी गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। गा.वि.स. सचिव धर्मराज रोकाया जिल्ला हुम्ला, साविक लिमि गा.वि.स. गैरकानूनी लाभ तथा हानी २,१९,००० ।-
92

2022/05/23

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई धानजोन कन्चनपुरका कार्यालय प्रमुख बरिष्ठ कृषि अधिकृत टंकप्रसाद रिजाल, धानजोन संचालक समितिका संयोजक, इन्जिनियर र प्रा.लि. संचालकसमेत ४ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। धानजोन कन्चनपुरका कार्यालय प्रमुख बरिष्ठ कृषि अधिकृत टंकप्रसाद रिजाल, धानजोन संचालक समितिका संयोजक, इन्जिनियर र प्रा.लि. संचालकसमेत ४ तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई धानजोन कन्चनपुर गैरकानूनी लाभ तथा हानी - ।-
91

2022/05/23

जाजरकोट जिल्ला छेडागाड नगरपालिका वडा नं. १ स्थित कोटिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दिप बहादुर बस्नेत उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दिप बहादुर बस्नेत जाजरकोट जिल्ला छेडागाड नगरपालिका वडा नं. १ सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी २५५००० ।-
90

2022/05/10

तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सप्तरीका प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर राज कुमार गोईत, लेखापाल र निर्माण व्यवसायीसमेत ६ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर । प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर राज कुमार गोईत, लेखापाल र निर्माण व्यवसायीसमेत ६ जना तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सप्तरी गैरकानूनी लाभ तथा हानी - ।-
89

2022/05/08

गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विपद्‍ व्यवस्थापन गुल्म, बाग्लुङमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक रुपनारायण महतो उपर बिगो रु.३८,०००।–कायम गरी घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर । प्रहरी नायब निरीक्षक रुपनारायण महतो गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विपद्‍ व्यवस्थापन गुल्म, बाग्लुङ घुस रिसवत ३८,००० ।-
88

2022/05/06

जिल्ला पाँचथर, धुवाखोला आधारभूत विद्यालयका तत्कालीन प्रा.वि. शिक्षक (करार) बिरजु कुमार गक्षदार उपर शैक्षिक योग्यताको झुठ्ठा प्रमाणपत्र सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर । तत्कालीन प्रा.वि. शिक्षक (करार) बिरजु कुमार गक्षदार जिल्ला पाँचथर, धुवाखोला आधारभूत विद्यालय शैक्षिक नक्कली - ।-
87

2022/05/04

जिल्ला मुगु, छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर सारु, इन्जिनियर, सव-इन्जिनियर तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ५ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर सारु, इन्जिनियर, सव-इन्जिनियर तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ५ जना जिल्ला मुगु, छायाँनाथ रारा नगरपालिका गैरकानूनी लाभ तथा हानी - ।-
86

2022/05/04

मालपोत कार्यालय टोखा, सरस्वती, काठमाडौंमा कार्यरत खरिदार विनोद तिवारी उपर बिगो रु. २०,०००।– कायम गरी घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। खरिदार विनोद तिवारी मालपोत कार्यालय टोखा, सरस्वती, काठमाडौं घुस रिसवत २०,००० ।-
85

2022/04/29

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, जनकपुरधाम, धनुषाका निमित्त कार्यालय प्रमुख (मालपोत अधिकृत) सुनिल कुमार झा उपर बिगो रु. ५,००,०००।– कायम गरी घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। निमित्त कार्यालय प्रमुख (मालपोत अधिकृत) सुनिल कुमार झा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, धनुषा घुस रिसवत ५,००,००० ।-
84

2022/04/26

डिभिजन वन कार्यालय, मुगुमा कार्यरत वन अधिकृत भरत बहादुर वुढथापा, सव-इन्जिनियर तथा निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ६ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। वन अधिकृत भरत बहादुर वुढथापा, सव-इन्जिनियर तथा निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ६ जना डिभिजन वन कार्यालय, मुगु गैरकानूनी लाभ तथा हानी ८,८७,६५३।७७ ।-
83

2022/04/25

भन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय, तिनकुने काठमाडौंमा ना.सु. पदमा कार्यरत (हाल निलम्बन) देवी बहादुर थापा उपर विगो रु.१,८७,४७,१४९।४२ कायम गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। ना.सु. पदमा कार्यरत (हाल निलम्बन) देवी बहादुर थापा भन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय, तिनकुने काठमाडौं गैरकानूनी सम्पत्ती आर्जन १,८७,४७,१४९।४२ ।-
82

2022/04/24

तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल रसाइली, मालपोत कार्यालय कन्चनपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख विशन सिंह थापासमेत ६४ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल रसाइली, मालपोत कार्यालय कन्चनपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख विशन सिंह थापासमेत ६४ जना तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समिति गैरकानूनी लाभ तथा हानी - ।-
81

2022/04/24

तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष कान्तुराम पनेरु, मालपोत कार्यालय कन्चनपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख विशन सिंह थापासमेत २२ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। तत्कालीन अध्यक्ष कान्तुराम पनेरु, मालपोत कार्यालय कन्चनपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख विशन सिंह थापासमेत २२ जना तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समिति गैरकानूनी लाभ तथा हानी - ।-
80

2022/04/24

तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष पल्टु राना, मालपोत कार्यालय कन्चनपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख विशन सिंह थापासमेत २५ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। तत्कालीन अध्यक्ष पल्टु राना, मालपोत कार्यालय कन्चनपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख विशन सिंह थापासमेत २५ जना तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समिति गैरकानूनी लाभ तथा हानी - ।-
79

2022/04/21

गोदावरी नगरपालिका, कैलालीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज बिष्ट र देवराज जोशी तथा इन्जिनियर, सव-इन्जिनियरसमेत ७ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज बिष्ट र देवराज जोशी तथा इन्जिनियर, सव-इन्जिनियरसमेत ७ जना गोदावरी नगरपालिका, कैलाली गैरकानूनी लाभ तथा हानी - ।-
78

2022/04/19

(लुम्बिनी प्रदेश) तत्कालीन प्रदेश नं. ५ बुटवल, रुपन्देहीका तत्कालीन प्रदेश सचिव बैकुण्ठ अधिकारी, महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवाली र आधुनिक कृषि किसान संसार संस्थाका प्रबन्ध निर्देशकसमेत ४ जना एवं संस्था उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। तत्कालीन प्रदेश सचिव बैकुण्ठ अधिकारी, महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवाली र आधुनिक कृषि किसान संसार संस्थाका प्रबन्ध निर्देशकसमेत ४ जना (लुम्बिनी प्रदेश) तत्कालीन प्रदेश नं. ५ बुटवल, रुपन्देही गैरकानूनी लाभ तथा हानी ४३,३७,५००।- ।-
77

2022/04/17

जिल्ला, अर्घाखाँची साविक ठाडा गा.वि.स. वडा नं १, का तत्कालिन गा.वि.स सचिव हिम बहादुर भाट, सव-इन्जिनियर र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ५ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। तत्कालिन गा.वि.स सचिव हिम बहादुर भाट, सव-इन्जिनियर र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ५ जना जिल्ला, अर्घाखाँची साविक ठाडा गा.वि.स. वडा नं १, गैरकानूनी लाभ तथा हानी - ।-
76

2022/04/17

जिल्ला सप्तरी, बलान बिहुल गाउँपालिकाका उप-प्रमुख रुवी गुप्ता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ९ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। उप-प्रमुख रुवी गुप्ता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ९ जना जिल्ला सप्तरी, बलान बिगुल गाउँपालिका गैरकानूनी लाभ तथा हानी - ।-
75

2022/04/15

मोहन्याल गाउँपालिका, कैलालीका अध्यक्ष स्वर्गीय नवल सिहं रावल, उपाध्यक्ष पुजादेवी बुढामगर, वडा अध्यक्षहरु, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र निर्माण व्यवसायीसमेत १४ जना तथा एक निर्माण कम्पनी उपर राजस्व चुहावट गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर। अध्यक्ष स्वर्गीय नवल सिहं रावल, उपाध्यक्ष पुजादेवी बुढामगर, वडा अध्यक्षहरु, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र निर्माण व्यवसायीसमेत १४ जना तथा एक कम्पनीसमेत मोहन्याल गाउँपालिका, कैलाली राजस्व चुहावट गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी - ।-