Division no 3

  • गृह मन्त्रालय
  • कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय
  • स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
  • प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय (गृह सम्बन्धी मात्र)
  • रक्षा मन्त्रालय
  • प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मात्र)
  • प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (स्वास्थ्य मात्र)