नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्र टेकुको साझेदारीमा सार्वजनिक निजी अवधारणामा संचालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम (One District One Product) ओने को कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धि अध्ययन विश्लेषण प्रतिवेदन सम्बन्धमा दिइएका सुझावहरु ।


Download Now
  

Other Reports

स्मारिका २०८०
2024/03/17
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को पहिलो र दोस्रो संशोधन मिलाइएको प्रति
2024/02/14
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८०
2024/02/11
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित)
2024/02/09
अख्तियार बुलेटिन वर्ष १९, अंक ३, २०८० कार्तिक-पुस
2024/02/09
अख्तियार बुलेटिन वर्ष १९, अंक ३, २०८० कार्तिक-पुस
2024/02/09
अख्तियार बुलेटिन वर्ष १९, अंक २, २०८० साउन-असोज
2023/12/07
अख्तियार बुलेटिन वर्ष १९, अंक २, २०८० साउन-असोज
2023/12/07
तेत्तिसौँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७९/८०
2023/10/11
अख्तियार बुलेटिन वर्ष १९, अंक १, २०८० वैशाख-असार
2023/09/25