Online
Complaint

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

Commission for the Investigation of Abuse of Authority

भ्रष्‍टाचार विरुद्धको सहकार्य: सुशासनका लागि अपरिहार्य

S.N. Date Title Download
1

2021/02/23

Invitation for BIDs (Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Forensic Tools in CIAA and Supply, Delivery and Installation of Intelligence Equipments in CIAA)
2

2021/02/23

आशयको सूचना
3

2021/01/29

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना
4

2021/01/10

निवन्ध प्रतियोगिताको नतिजा प्रकाशन गरिएको (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, कञ्चनपुर)
5

2020/12/28

निबन्ध प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि आव्हान गरिएको सूचना(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, कञ्‍चनपुर)
6

2020/12/22

निबन्ध प्रतियोगितामा सहभागिता सम्वन्धी जरुरी सूचना(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बर्दिवास,महोत्तरी)
7

2020/12/21

निबन्ध प्रतियोगितामा सहभागिताको लागि आव्हान गरिएको सूचना(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, हेटौंडा मकवानपुर)
8

2020/12/08

संक्षिप्त सुचीमा नाम समाबेश गरिएको सूचना
9

2020/11/29

Re-Invitation for Sealed Quotation CIAA-SQ-01-2077/078 (Supply and Delivery of Purified Drinking Water)
10

2020/11/08

कार्यालय सामान तथा सो संग सम्बन्धित सेवा आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना