S.N. Date Title Download
31

2022/09/30

Invitation of Bid for the procurement of SERVER, SAN STORAGE and FIREWALL PDF
32

2022/09/29

Invitation of Bid for Supply and Delivery of Stationery Goods and Supply and Delivery of Office Goods (Cartridge/Toner/ Drum of Photocopier/Printer) and related services PDF
33

2022/09/02

गृह मन्त्रालयको मिति २०७९/०५/१४ को पत्रबाट लेखि आए बमोजिम - प्रतिबन्धित व्यक्ति वा समूहको सूची- Amendment to the list of Designated Persons under Regulation 4 (7) of the UN Regulations PDF
34

2022/08/03

INVITATION FOR BIDS (Construction works for Additional Floor of Butwal's Admin Building (Second Floor)) PDF
35

2022/07/12

पुराना फर्निचर, कम्प्युटर, कार्यालय सामान आदि जिन्सी सामानहरुको लिलाम विक्री सम्बन्धी पुन: बोलपत्र आव्हानको सूचना PDF
36

2022/07/05

पुराना फर्निचर, कम्प्युटर, कार्यालय सामान आदि जिन्सी सामानहरुको लिलाम विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना | PDF
37

2022/04/05

Invitation Sealed Quotation for the procurement of Branded Desktop Computer and Laptop [CIAA-SQ-02-2078/079] PDF
38

2022/02/08

सन्देशमूलक नाराहरु छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना PDF
39

2022/02/08

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - CIAA-NCB/03/2078-079(Procurement of Printing Goods) PDF
40

2022/01/05

पुनः बोलपत्र आव्हानको सूचना - Supply and Delivery of Printing Goods[CIAA-NCB-03/2078-079] PDF