Online
Complaint
S.N. Date Title Download
31

2022/07/12

पुराना फर्निचर, कम्प्युटर, कार्यालय सामान आदि जिन्सी सामानहरुको लिलाम विक्री सम्बन्धी पुन: बोलपत्र आव्हानको सूचना PDF
32

2022/07/05

पुराना फर्निचर, कम्प्युटर, कार्यालय सामान आदि जिन्सी सामानहरुको लिलाम विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना | PDF
33

2022/04/05

Invitation Sealed Quotation for the procurement of Branded Desktop Computer and Laptop [CIAA-SQ-02-2078/079] PDF
34

2022/02/08

सन्देशमूलक नाराहरु छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना PDF
35

2022/02/08

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - CIAA-NCB/03/2078-079(Procurement of Printing Goods) PDF
36

2022/01/05

पुनः बोलपत्र आव्हानको सूचना - Supply and Delivery of Printing Goods[CIAA-NCB-03/2078-079] PDF
37

2021/12/30

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF
38

2021/12/30

Re-Invitation Sealed Quotation for the Procurement of Purified Drinking Water PDF
39

2021/12/28

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबर्द्धन सम्बन्धी नारा उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी PDF
40

2021/12/27

निबन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौं) PDF