Online
Complaint
S.N. Date Title Download
21

2021/11/17

स्नातकोत्तर र विद्यावारिधी तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी/शोधार्थीहरुलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा अनुसन्धान वृत्तिका लागि आवेदन फारामको ढाँचा।
22

2021/11/01

Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Purified Drinking Water
23

2021/10/29

बोलपत्र आव्हानको सूचना (CIAA-NCB-03/2078-079, CIAA-NCB-04/2078-079)
24

2021/10/27

मालसामान लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, पोखरा)
25

2021/10/21

विभिन्न सामानहरु आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना
26

2021/08/20

बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
27

2021/07/15

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अत्यन्त जरुरी सूचना
28

2021/06/22

पुराना फर्निचर, कम्प्युटर आदि जिन्सी सामानहरुको लिलाम विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना |(दोश्रो पटक)
29

2021/06/14

पुराना फर्निचर, कम्प्युटर आदि जिन्सी सामानहरुको लिलाम विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना |
30

2021/05/25

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CIAA-NCB-09 & CIAA-NCB-10/2077-078)