S.N. Date Title Download
21

2023/01/02

निबन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना PDF
22

2022/12/28

मानिस पहिचान गर्ने बारेको सूचना IMAGE
23

2022/12/21

मानिस पहिचान गर्ने बारेको सूचना PDF
24

2022/12/21

Invitation of Bid for Maintenance and Painting works at CIAA (CIAA-NCB/Works-07-2079/80) PDF
25

2022/12/20

छपाइ, फर्निचर तथा प्रशोधित खानेपानी आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र / दरभाउपत्र आव्हानको सूचना PDF
26

2022/12/14

स्नातकोत्तर, दर्शनाचार्य र विद्यावारिधी तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा अनुसन्धान वृत्तिका लागि आवेदन दिने सूचना PDF
27

2022/11/27

Invitation of Bid for Supply and Delivery of Cleaning and Garden Management Services at CIAA. PDF
28

2022/11/14

Invitation of Bid for Supply and Delivery of Branded Desktop Computer and Laptop PDF
29

2022/10/24

Notice of Addendum ( IFB No: CIAA– NCB/Goods-03-2079/80 (Supply, Installation and Commissioning of SERVER, SAN STORAGE and FIREWALL)) PDF
30

2022/10/17

Invitation for Bids for Construction of Office Building (Additional Second Floor), Pokhara [CIAA/POKHARA/NCB/WORKS/01/079/80] PDF