S.N. Date Title Download
51

2021/10/21

विभिन्न सामानहरु आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना PDF
52

2021/08/20

बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धी सूचना । PDF
53

2021/07/15

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अत्यन्त जरुरी सूचना PDF
54

2021/06/22

पुराना फर्निचर, कम्प्युटर आदि जिन्सी सामानहरुको लिलाम विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना |(दोश्रो पटक) PDF
55

2021/06/14

पुराना फर्निचर, कम्प्युटर आदि जिन्सी सामानहरुको लिलाम विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना | PDF
56

2021/05/25

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CIAA-NCB-09 & CIAA-NCB-10/2077-078) PDF
57

2021/05/11

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CIAA-NCB-07 & CIAA-NCB-08/2077-078) PDF
58

2021/04/28

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CIAA-NCB-05 & CIAA-NCB-06/2077-078) PDF
59

2021/04/22

Invitation for BIDs (for the procurement of Electronic goods) PDF
60

2021/04/09

Invitation For Bids (Supply and Delivery of 4WD Vehicle(CIAA-NCB-07/2077-078) and Motorcycle(CIAA-NCB-08/2077-078)) PDF