S.N. Date Title Download
71

2021/01/10

निवन्ध प्रतियोगिताको नतिजा प्रकाशन गरिएको (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, कञ्चनपुर) PDF
72

2020/12/28

निबन्ध प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि आव्हान गरिएको सूचना(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, कञ्‍चनपुर) PDF
73

2020/12/22

निबन्ध प्रतियोगितामा सहभागिता सम्वन्धी जरुरी सूचना(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बर्दिवास,महोत्तरी) IMAGE
74

2020/12/21

निबन्ध प्रतियोगितामा सहभागिताको लागि आव्हान गरिएको सूचना(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, हेटौंडा मकवानपुर) IMAGE
75

2020/12/08

संक्षिप्त सुचीमा नाम समाबेश गरिएको सूचना PDF
76

2020/11/29

Re-Invitation for Sealed Quotation CIAA-SQ-01-2077/078 (Supply and Delivery of Purified Drinking Water) PDF
77

2020/11/08

कार्यालय सामान तथा सो संग सम्बन्धित सेवा आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना PDF
78

2020/10/29

बोलपत्र आव्हानको सूचना - CIAA-NCB-03/2077-078 (आयोग परिसरको सरसफाई तथा बगैंचा व्यवस्थापन कार्य) PDF
79

2020/10/29

EOI Notice for CIAA-EOI-02-2077-078 (Support Services of Office Automation System and Other Software) PDF
80

2020/10/29

Invitation for Sealed Quotation CIAA-SQ-01-2077/078 (Supply and Delivery of Purified Drinking Water) PDF