S.N. Date Title Download
11

2023/02/14

खुला राष्ट्रव्यापी कविता लेखन प्रतियोगितको विजेताहरुको नाम घोषणा गरिएको सूचना PDF
12

2023/02/06

भ्रष्टाचार विरुद्धको सूचना IMAGE
13

2023/02/05

सन्देशमूलक नाराहरु छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना | PDF
14

2023/01/05

Invitation Sealed Quotation for the procurement of Purified Drinking Water PDF
15

2023/01/04

समाचार तथा लेख रचना पठाउँदा भर्नुपर्ने फारम PDF
16

2023/01/03

मिति २०७९।०९।१९मा गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचार तथा लेख रचना पठाउने सम्बन्धी सूचना PDF
17

2023/01/03

समाचार तथा लेख रचना पठाउने सम्बन्धी सूचना PDF
18

2023/01/02

"भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबर्द्धन" सम्बन्धी मिति २०७९।०९।१८मा गोरखापत्रमा प्रकाशित कविता प्रतियोगिता, नारा(Slogan) प्रतियोगिता र निबन्ध प्रतियोगिता आह्वान सम्बन्धी सूचना PDF
19

2023/01/02

कविता लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना PDF
20

2023/01/02

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबर्द्धन सम्बन्धी नारा उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी सूचना PDF