Online
Complaint
S.N. Date Title Download
11

2022/04/05

Invitation Sealed Quotation for the procurement of Branded Desktop Computer and Laptop [CIAA-SQ-02-2078/079]
12

2022/02/08

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - CIAA-NCB/03/2078-079(Procurement of Printing Goods)
13

2022/02/08

सन्देशमूलक नाराहरु छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना
14

2022/01/05

पुनः बोलपत्र आव्हानको सूचना - Supply and Delivery of Printing Goods[CIAA-NCB-03/2078-079]
15

2021/12/30

Re-Invitation Sealed Quotation for the Procurement of Purified Drinking Water
16

2021/12/30

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
17

2021/12/28

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबर्द्धन सम्बन्धी नारा उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी
18

2021/12/27

निबन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौं)
19

2021/12/09

International Anti Corruption Day "SANDESH of Chief Commissioner"-9th December
20

2021/11/17

स्नातकोत्तर र विद्यावारिधी तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी/शोधार्थीहरुलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा अनुसन्धान वृत्तिका लागि आह्वान गरिएको सूचना ।