S.N. Date Title Download
41

2021/12/30

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF
42

2021/12/30

Re-Invitation Sealed Quotation for the Procurement of Purified Drinking Water PDF
43

2021/12/28

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबर्द्धन सम्बन्धी नारा उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी PDF
44

2021/12/27

निबन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौं) PDF
45

2021/12/09

International Anti Corruption Day "SANDESH of Chief Commissioner"-9th December IMAGE
46

2021/11/17

स्नातकोत्तर र विद्यावारिधी तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी/शोधार्थीहरुलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा अनुसन्धान वृत्तिका लागि आवेदन फारामको ढाँचा। PDF
47

2021/11/17

स्नातकोत्तर र विद्यावारिधी तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी/शोधार्थीहरुलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा अनुसन्धान वृत्तिका लागि आह्वान गरिएको सूचना । PDF
48

2021/11/01

Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Purified Drinking Water PDF
49

2021/10/29

बोलपत्र आव्हानको सूचना (CIAA-NCB-03/2078-079, CIAA-NCB-04/2078-079) PDF
50

2021/10/27

मालसामान लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, पोखरा) PDF