Online
Complaint

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अत्यन्त जरुरी सूचना


भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले जनही रु. ५०००/- जरिवाना बुझाउनु पर्ने सम्बन्धी पत्र यस आयोगबाट सम्बन्धित निकायहरुलाई पठाईसकिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१(क) को उपदफा २ बमोजिम जरिवाना बुझाई ३० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरिन्छ साथै "आफ्नो कार्यालयका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति/पदाधिकारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन लगाउने, बुझाएको सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा पठाउने र सम्पत्ति विवरण बुझाउने र नबुझाउने पदाधिकारी/कर्मचारीहरुको विवरण समय भित्रै उपलव्ध गराउने कर्तव्य सम्बन्धित निकायको प्रमुखको हुनेछ" भन्‍ने मिति २०७५ असार २० गतेको नेपाल राजपत्रमा व्यवस्था भए वमोजिम आ.व. २०७६/७७ सम्म सम्पत्ति विवरण नबुझाएका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको हकमा सम्वन्धित निकायका प्रमुखले जिम्मेवारीपूर्वक उक्त कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु हुन समेत जानकारी गराइन्छ।

 

Download Now
  

Other Notices

गृह मन्त्रालयको मिति २०७९/०५/१४ को पत्रबाट लेखि आए बमोजिम - प्रतिबन्धित व्यक्ति वा समूहको सूची- Amendment to the list of Designated Persons under Regulation 4 (7) of the UN Regulations
2022/09/02
INVITATION FOR BIDS (Construction works for Additional Floor of Butwal's Admin Building (Second Floor))
2022/08/03
पुराना फर्निचर, कम्प्युटर, कार्यालय सामान आदि जिन्सी सामानहरुको लिलाम विक्री सम्बन्धी पुन: बोलपत्र आव्हानको सूचना
2022/07/12
पुराना फर्निचर, कम्प्युटर, कार्यालय सामान आदि जिन्सी सामानहरुको लिलाम विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना |
2022/07/05
Invitation Sealed Quotation for the procurement of Branded Desktop Computer and Laptop [CIAA-SQ-02-2078/079]
2022/04/05
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - CIAA-NCB/03/2078-079(Procurement of Printing Goods)
2022/02/08
सन्देशमूलक नाराहरु छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना
2022/02/08
पुनः बोलपत्र आव्हानको सूचना - Supply and Delivery of Printing Goods[CIAA-NCB-03/2078-079]
2022/01/05
Re-Invitation Sealed Quotation for the Procurement of Purified Drinking Water
2021/12/30
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
2021/12/30