Online
Complaint

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अत्यन्त जरुरी सूचना


भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले जनही रु. ५०००/- जरिवाना बुझाउनु पर्ने सम्बन्धी पत्र यस आयोगबाट सम्बन्धित निकायहरुलाई पठाईसकिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१(क) को उपदफा २ बमोजिम जरिवाना बुझाई ३० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरिन्छ साथै "आफ्नो कार्यालयका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति/पदाधिकारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन लगाउने, बुझाएको सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा पठाउने र सम्पत्ति विवरण बुझाउने र नबुझाउने पदाधिकारी/कर्मचारीहरुको विवरण समय भित्रै उपलव्ध गराउने कर्तव्य सम्बन्धित निकायको प्रमुखको हुनेछ" भन्‍ने मिति २०७५ असार २० गतेको नेपाल राजपत्रमा व्यवस्था भए वमोजिम आ.व. २०७६/७७ सम्म सम्पत्ति विवरण नबुझाएका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको हकमा सम्वन्धित निकायका प्रमुखले जिम्मेवारीपूर्वक उक्त कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु हुन समेत जानकारी गराइन्छ।

 

Download Now
  

Other Notices

भ्रष्टाचार विरुद्धको सूचना
2023/02/06
सन्देशमूलक नाराहरु छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना |
2023/02/05
Invitation Sealed Quotation for the procurement of Purified Drinking Water
2023/01/05
समाचार तथा लेख रचना पठाउँदा भर्नुपर्ने फारम
2023/01/04
समाचार तथा लेख रचना पठाउने सम्बन्धी सूचना
2023/01/03
मिति २०७९।०९।१९मा गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचार तथा लेख रचना पठाउने सम्बन्धी सूचना
2023/01/03
निबन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना
2023/01/02
भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबर्द्धन सम्बन्धी नारा उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी सूचना
2023/01/02
कविता लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना
2023/01/02
"भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबर्द्धन" सम्बन्धी मिति २०७९।०९।१८मा गोरखापत्रमा प्रकाशित कविता प्रतियोगिता, नारा(Slogan) प्रतियोगिता र निबन्ध प्रतियोगिता आह्वान सम्बन्धी सूचना
2023/01/02