Online
Complaint
S.N. Date Title Download
81

2020/04/28

Notice of Re-Extension of Date-Furniture PDF
82

2020/04/12

फर्निचर (टेबल,कुर्सि आदि) आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना PDF
83

2020/03/15

फर्निचर (टेबल,कुर्सि आदि) आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना PDF
84

2020/02/28

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF
85

2020/01/26

Bid for Procurement of Double Cab Pick-Up; & Supply, Installation, Commissioning and Calibration of Civil Engineering Lab Equipments PDF
86

2019/12/22

Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of supply, delivery and installation of Laptop and Desktop Computers; S.N.CIAAHTD/SQ/GOODS/01/076-77 PDF
87

2019/12/15

वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगितामा रचना बुझाउने समयावधि सातदिन थप गरिएको सूचना PDF
88

2019/12/01

वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगितामा सहभागिताको लागि आह्वान गरिएको सूचना PDF
89

2019/11/07

आयोगबाट गरिएको अधिकार प्रत्यायोजन PDF
90

2019/10/22

सूचना अधिकारीसंग सूचनामाग गर्ने ढांचा PDF