S.N. Date Title Download
81

2020/09/30

गृह मन्त्रालयको वेभसाइटमा रहेको सूचिकृत ब्यक्ति वा समुहको सम्पत्ति तथा कोष रोक्‍का सम्बन्धि सूचना सम्बन्धित लिङ्क PDF
82

2020/09/22

Invitation for BIDs (IFB) for Construction Work of Quarter Building of CIAA, Butwal IMAGE
83

2020/09/08

Notice of Bid of Supply of Printing Job PDF
84

2020/08/25

कार्यालय तथा स्टेस्नरी सामानहरु आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना PDF
85

2020/04/28

Notice of Re-Extension of Date-Furniture PDF
86

2020/04/12

फर्निचर (टेबल,कुर्सि आदि) आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना PDF
87

2020/03/15

फर्निचर (टेबल,कुर्सि आदि) आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना PDF
88

2020/02/28

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF
89

2020/01/26

Bid for Procurement of Double Cab Pick-Up; & Supply, Installation, Commissioning and Calibration of Civil Engineering Lab Equipments PDF
90

2019/12/22

Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of supply, delivery and installation of Laptop and Desktop Computers; S.N.CIAAHTD/SQ/GOODS/01/076-77 PDF