Online
Complaint
S.N. Date Title Download
101

2018/08/03

Right to Information (Period-2075-01-01 To 2075-03-32)
102

2018/08/01

Celebrating 9th December-International Anti-Corruption Day
103

2018/05/07

फर्निचर (टेबल, कुर्सि आदि) आपूर्ति सम्बन्धीे बोलपत्र आव्हानको सूचना
104

2018/04/26

ठे.न‌ं. CIAA-NCB-05(1)/074/75 को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना
105

2018/04/26

Invitation for Electronic Bids for the Supply Delivery and Installation of IT Infrastructure
106

2018/03/22

Office Automation System Software निर्माण कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
107

2018/03/15

मेशिनरी उपकरण अापूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना
108

2018/02/05

कविता तथा वक्तृत्वकला प्रतियोगिताको प्रथम चरणको नतिजा
109

2018/02/02

वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगिताको नतिजा
110

2018/01/19

कविता एव‌ं वक्तृत्वकला प्रतियोगिताको म्याद थप सम्बन्धी सूचना