Online
Complaint
nepal sarkar emblem

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

Commission for the Investigation of Abuse of Authority

भ्रष्‍टाचार विरुद्धको सहकार्य: सुशासनका लागि अपरिहार्य

S.N. Date Title Download
21

2018/08/01

Celebrating 9th December-International Anti-Corruption Day
22

2018/05/07

फर्निचर (टेबल, कुर्सि आदि) आपूर्ति सम्बन्धीे बोलपत्र आव्हानको सूचना
23

2018/04/26

ठे.न‌ं. CIAA-NCB-05(1)/074/75 को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना
24

2018/04/26

Invitation for Electronic Bids for the Supply Delivery and Installation of IT Infrastructure
25

2018/03/22

Office Automation System Software निर्माण कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
26

2018/03/15

मेशिनरी उपकरण अापूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना
27

2018/02/05

कविता तथा वक्तृत्वकला प्रतियोगिताको प्रथम चरणको नतिजा
28

2018/02/02

वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगिताको नतिजा
29

2018/01/19

कविता एव‌ं वक्तृत्वकला प्रतियोगिताको म्याद थप सम्बन्धी सूचना
30

2018/01/01

वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना