Online
Complaint

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

Commission for the Investigation of Abuse of Authority

भ्रष्‍टाचार विरुद्धको सहकार्य: सुशासनका लागि अपरिहार्य

वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगितामा रचना बुझाउने समयावधि सातदिन थप गरिएको सूचना


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल,काठमाडौं

वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगितामा रचना बुझाउने समयावधि सातदिन थप गरिएको सूचना

यस आयोगको स्थापना दिवस-२०७६ को अवसरमा आयोजना गरिने वक्तृत्वकला तथा कविता प्रतियोगितामा भाग लिन ईच्छुक विद्यार्थीहरुलाई बोल्ने विषयवस्तुको ढाँचा र आफ्नो कविता आयोग र आयोगको कार्यालयमा पठाउने म्याद मिति २०७६।०८।२९ गतेसम्म तोकिएकोमा सो को समयावधि थप गरी मिति २०७६।०९।०६ गते सम्म कायम गरिएको छ।विस्तृत जानकारीको लागि मिति २०७६।०८।१५ गतेको गोरखापत्र वा आयोगको वेवसाइट WWW.ciaa.gov.np हेर्नु हुन अनुरोध छ।

Download Now
  

Other Notices

Re-Invitation for Sealed Quotation CIAA-SQ-01-2077/078 (Supply and Delivery of Purified Drinking Water)
2020/11/29
कार्यालय सामान तथा सो संग सम्बन्धित सेवा आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना
2020/11/08
Invitation for Sealed Quotation CIAA-SQ-01-2077/078 (Supply and Delivery of Purified Drinking Water)
2020/10/29
EOI Notice for CIAA-EOI-02-2077-078 (Support Services of Office Automation System and Other Software)
2020/10/29
बोलपत्र आव्हानको सूचना - CIAA-NCB-03/2077-078 (आयोग परिसरको सरसफाई तथा बगैंचा व्यवस्थापन कार्य)
2020/10/29
गृह मन्त्रालयको वेभसाइटमा रहेको सूचिकृत ब्यक्ति वा समुहको सम्पत्ति तथा कोष रोक्‍का सम्बन्धि सूचना सम्बन्धित लिङ्क
2020/09/30
Invitation for BIDs (IFB) for Construction Work of Quarter Building of CIAA, Butwal
2020/09/22
Notice of Bid of Supply of Printing Job
2020/09/08
कार्यालय तथा स्टेस्नरी सामानहरु आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना
2020/08/25
Notice of Re-Extension of Date-Furniture
2020/04/28