Online
Complaint

Invitation for BIDs (Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Forensic Tools in CIAA and Supply, Delivery and Installation of Intelligence Equipments in CIAA)


Download Now
  

Other Notices

बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
2021/08/20
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अत्यन्त जरुरी सूचना
2021/07/15
पुराना फर्निचर, कम्प्युटर आदि जिन्सी सामानहरुको लिलाम विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना |(दोश्रो पटक)
2021/06/22
पुराना फर्निचर, कम्प्युटर आदि जिन्सी सामानहरुको लिलाम विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना |
2021/06/14
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CIAA-NCB-09 & CIAA-NCB-10/2077-078)
2021/05/25
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CIAA-NCB-07 & CIAA-NCB-08/2077-078)
2021/05/11
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CIAA-NCB-05 & CIAA-NCB-06/2077-078)
2021/04/28
Invitation for BIDs (for the procurement of Electronic goods)
2021/04/22
Invitation For Bids (Supply and Delivery of 4WD Vehicle(CIAA-NCB-07/2077-078) and Motorcycle(CIAA-NCB-08/2077-078))
2021/04/09
Notice for Addendum–2 ,Contract No: CIAA–NCB-05-2077/78
2021/03/24