Online
Complaint

वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगितामा रचना बुझाउने समयावधि सातदिन थप गरिएको सूचना


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल,काठमाडौं

वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगितामा रचना बुझाउने समयावधि सातदिन थप गरिएको सूचना

यस आयोगको स्थापना दिवस-२०७६ को अवसरमा आयोजना गरिने वक्तृत्वकला तथा कविता प्रतियोगितामा भाग लिन ईच्छुक विद्यार्थीहरुलाई बोल्ने विषयवस्तुको ढाँचा र आफ्नो कविता आयोग र आयोगको कार्यालयमा पठाउने म्याद मिति २०७६।०८।२९ गतेसम्म तोकिएकोमा सो को समयावधि थप गरी मिति २०७६।०९।०६ गते सम्म कायम गरिएको छ।विस्तृत जानकारीको लागि मिति २०७६।०८।१५ गतेको गोरखापत्र वा आयोगको वेवसाइट WWW.ciaa.gov.np हेर्नु हुन अनुरोध छ।

Download Now
  

Other Notices

भ्रष्टाचार विरुद्धको सूचना
2023/02/06
सन्देशमूलक नाराहरु छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना |
2023/02/05
Invitation Sealed Quotation for the procurement of Purified Drinking Water
2023/01/05
समाचार तथा लेख रचना पठाउँदा भर्नुपर्ने फारम
2023/01/04
समाचार तथा लेख रचना पठाउने सम्बन्धी सूचना
2023/01/03
मिति २०७९।०९।१९मा गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचार तथा लेख रचना पठाउने सम्बन्धी सूचना
2023/01/03
निबन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना
2023/01/02
भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबर्द्धन सम्बन्धी नारा उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी सूचना
2023/01/02
कविता लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना
2023/01/02
"भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबर्द्धन" सम्बन्धी मिति २०७९।०९।१८मा गोरखापत्रमा प्रकाशित कविता प्रतियोगिता, नारा(Slogan) प्रतियोगिता र निबन्ध प्रतियोगिता आह्वान सम्बन्धी सूचना
2023/01/02