Online
Complaint

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

Commission for the Investigation of Abuse of Authority

भ्रष्‍टाचार विरुद्धको सहकार्य: सुशासनका लागि अपरिहार्य

Fiscal Year 2077/78 Total Others Press Releases : 3
S.N. Date Title Accused Person Accused Person's Office Accusation Amount Download
3

2020/09/24

सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनउपर आयोगको निर्णय । - - - - ।-
2

2020/08/14

प्रहरी कल्याण कोष पेट्रोल पम्प नक्सालमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक दिलिप कार्की अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा । प्रहरी सहायक निरीक्षक दिलिप कार्की प्रहरी कल्याण कोष पेट्रोल पम्प नक्साल आर्थिक अनियमिता १,०८,९९,१८४ ।-
1

2020/07/17

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सम्पादित कार्यहरुको संक्षिप्त विवरण । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग - - - ।-