Online
Complaint
visit nepal logo

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

Commission for the Investigation of Abuse of Authority

भ्रष्‍टाचार विरुद्धको सहकार्य: सुशासनका लागि अपरिहार्य

जलस्रोत तथा सिंचाई बिकास डिभिजनकार्यालय, दोलखाका सिनियर डिभिजन ईन्जिनियर प्रकाश अधिकारी, समेत ५ जना उपर आरोप-पत्र दायर गरिएको


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७६।०६।०१ गते ।
------------------------------------------
जलस्रोत तथा सिंचाई बिकास डिभिजन कार्यालय दोलखाका प्रमुख सिनियर डिभिजन ईन्जिनियर प्रकाश अधिकारीले बिभिन्न उपभोक्ता समितिहरु तथा अन्य कम्पनीहरूसंग घुस रकम लिई सरकारी गाडिमा मिति २०७६।०४।०२ गते काठमाण्डौ आउँदै गरेको भन्ने सुचनाको आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंबाट खटिई गएको टोलीले उक्त नम्बरको सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिई कानून बमोजिम खानतलासी गर्दा जलस्रोत तथा सिंचाई बिकास डिभिजन कार्यालय दोलखाका सिनियर डिभिजन ईन्जिनियर प्रकाश अधिकारीको साथबाट रू.१३,३८,५००।(तेह्र लाख अठतिस हजार पाँच सय) र सोहि गाडिमा रहेका जलस्रोत तथा सिंचाई बिकास डिभिजन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका ईन्जिनियर भोगेन्द्र साहको साथबाट रू.१,२९,१०५।-(एक लाख उन्नतिस एक सय पाँच) शंकास्पद नगद फेला परेकोले सिनियर डिभिजन ईन्जिनियर प्रकाश अधिकारी,रईन्जिनियर भोगेन्द्र साहलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

अनुसन्धानको क्रममा जलस्रोत तथा सिंचाई बिकास डिभिजन कार्यालय, दोलखाका सिनियर डिभिजन ईन्जिनियर प्रकाश अधिकारीले गैरकानूनी तरिकाले सरकारी कागज सच्याई, हेरफेर गरी, गलत लिखत तयार गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति हानी पुर्याउने बदनियतले हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, ११ र दफा १७ को कसुर गरेको देखिंदा निजले नरोत्तम श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको एभरेष्ट डिजाईनर्स लिग प्रा.लि.लाई भुक्तानी गरेको रु.२,९७,१९०।- र गोमा श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको अमन कन्सल्टेन्ट्स् प्रा.लि.लाई भुक्तानी गरेको रु.२,९६,०६०।- गरी जम्मा रु. ५,९३,२५०।– (पाँच लाख त्रियानब्बे हजार दुई सय पचास रुपैयाँ) बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ९ र ११ बमोजिम सजायका साथै सोही ऐनको दफा १७ मा उल्लेख भए बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम उक्त हानिनोक्सानी गरेको बिगो निज प्रतिवादीबाट असुलउपर हुनसमेत मागदावी लिइएको ।
एभरेष्ट डिजाईनर्स लिग प्रा.लि.का संचालक नरोत्तम श्रेष्ठले प्रकाश अधिकारीसंग मिलेमतो गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति बदनियत गरी हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग गरी आफूलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानी पुर्‍याउने कार्य गरी निज सञ्चालक रहेको कम्पनी एभरेष्ट डिजाईनर्स लिग प्रा.लि.ले रु.२,९७,१९०।– (दुई लाख सन्तानब्बे हजार एक सय नब्बे रुपैयाँ) भुक्तानी लिएको देखिदा निज एभरेष्ट डिजाईनर्स लिग प्रा.लि.का संचालक नरोत्तम श्रेष्ठले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेको देखिंदा निज नरोत्तम श्रेष्ठउपर विगो रु.२,९७,१९०।– (दुई लाख सन्तानब्बे हजार एक सय नब्बे रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगो रकम निज प्रतिवादीबाट असुलउपर गरी जफत हुनसमेत मागदावी लिइएको।

अमन कन्सल्टेन्टस् प्रा.लि.का संचालक गोमा श्रेष्ठले प्रकाश अधिकारी संग मिलेमतो गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति बदनियत गरी हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग गरी आफूलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानी पुर्‍याउने कार्य गरी निज सञ्चालक रहेको कम्पनी अमन कन्सल्टेन्टस् प्रा.लि.ले रु.२,९६,०६०।- (दुई लाख छयानब्बे हजार साठी रुपैयाँ) भुक्तानी लिएको देखिदा निज अमन कन्सल्टेन्टस् प्रा.लि.का संचालक गोमा श्रेष्ठले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेको देखिंदा निज गोमा श्रेष्ठउपर विगो रु.२,९६,०६०।– (दुई लाख छयानब्बे हजार साठी रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगो रकम निज प्रतिवादीबाट असुल उपर गरी जफत हुन समेत मागदावी लिइएको ।

अमन कन्सल्टेन्टस् प्रा.लि.का प्रबन्ध संचालक प्रदिप श्रेष्ठले प्रकाश अधिकारी एवं गोमा श्रेष्ठ ‍समेत संग मिलेमतो गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति बदनियत गरी हिनामिना, हानी नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरी प्राप्त भएको रकम अमन कन्सल्टेन्टस् को नाममा भुक्तानी लिने/दिलाउने कार्यमा सहयोग गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कार्यमा मतियार हुने कसुर गरेको देखिएकाले निज अमन कन्सल्टेन्टस् प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक प्रदिप श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को  प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भए बमोजिम विगो रु.२,९६,०६०।– (दुई लाख छयानब्बे हजार साठी रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन२०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिइएको।
एभरेष्ट डिजाईनर्स लिग प्रा.लि.का निर्देशक प्रमलाल श्रेष्ठले प्रकाश अधिकारी ‍एवं नरोत्तम श्रेष्ठ समेत संग मिलेमतो गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति बदनियत गरी हिनामिना, हानी नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरी प्राप्त भएको रकम एभरेष्ट डिजाईनर्स लिग प्रा.लि.का नाममा भुक्तानी लिने/दिलाउने कार्यमा सहयोग गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कार्यमा मतियार हुने कसुर गरेको देखिएकाले निज एभरेष्ट डिजाईनर्स लिग प्रा.लि.का निर्देशक प्रेमलाल श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को  प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएबमोजिम बिगो रु.२,९७,१९०।– (दुई लाख सन्तानब्बे हजार एक सय नब्बे रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।

प्रवक्ता
प्रदिपकुमार कोइराला 

Download Now
  

Other Press Release

जिल्ला काठमाडौं, चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत युवराज पौडेल उपर बिगो रु. १,००,०००।– कायम गरी घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा आरोप-पत्र दायर।
2020/02/19
इलाका प्रहरी कार्यालय सुखिपुर सिरहामा कार्यरत प्रहरी जवान राजकुमार यादव उपर घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा आरोप-पत्र दायर।
2020/02/19
जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गा अन्तर्गत कार्यरत तत्कालीन प्रहरी नायव निरीक्षक मुकुन्द प्रसाद उपाध्याय (ढकाल) उपर शैक्षिक योग्यताको नक्कली (झुठ्ठा) प्रमाणपत्र सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2020/02/19
घ्याङलेख गाउँपालिका कार्यालय सिन्धुलीमा कार्यरत इन्जिनियर दिलिप कुमार साह उपर बिगो रु. २,३०,०००।– कायम गरी घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा आरोप-पत्र दायर।
2020/02/19
नेपाने माध्यमिक विद्यालय, सिरानचोक-१ गोरखाका प्रधानाध्यापक शिवकुमार साह उपर बिगो रु. ३,५०,०००।– कायम गरी सरकारी रकम अनियमितता गरेको सम्बन्धमा आरोपपत्र दायर।
2020/02/18
नेपाने माध्यमिक विद्यालय, सिरानचोक-१ गोरखाका प्रधानाध्यापक शिवकुमार साह उपर बिगो रु. ६,५०,०००।– कायम गरी सरकारी रकम अनियमितता गरेको सम्बन्धमा आरोपपत्र दायर।
2020/02/18
नेपाने माध्यमिक विद्यालय, सिरानचोक-१ गोरखाका प्रधानाध्यापक शिवकुमार साह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्राविधिक सव-इन्जिनियर बिकास झाउपर सरकारी रकम अनियमितता गरेको सम्बन्धमा आरोपपत्र दायर।
2020/02/18
केदारेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाना, डोटीका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष कृष्ण बहादुर बोहरा उपर बिगो रु. ७,२९,९४६।४१ कायम गरी आरोपपत्र दायर।
2020/02/17