Online
Complaint

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर भएका मुद्दाहरुमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका मुद्दाहरु ।प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७९।०९।०३ गते ।
-------------------------------------------------

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर भएका मुद्दाहरुमा विशेष अदालतबाट बिभिन्न मितिमा फैसला भएका मध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी र गैरकानूनी लाभ तथा हानी गरी जम्मा २ (दुई) वटा मुद्दाहरुमा आयोगको निर्णय अनुसार मिति २०७९।०९।०३ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको बिबरण देहायानुसार रहेको छ ।क्रमश..

(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)

 प्रवक्ता
श्याम प्रसाद भण्डारी

Download Download