Online
Complaint

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर भएका मुद्दाहरुमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका मुद्दाहरु ।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७९।०७।२२ गते ।
-------------------------------------------------

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर भएका मुद्दाहरुमा विशेष अदालतबाट बिभिन्न मितिमा फैसला भएका घुस/रिसवत सम्बन्धी १०४, राजस्व चुहावट १, गलत प्रतिवेदन तथा झुट्टा बिल भरपाई ४, गैरकानूनी सम्पत्ती आर्जन १, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी १, र गैरकानूनी लाभ तथा हानी ३, गरी जम्मा ११४ वटा मुद्दाहरुमा आयोगको निर्णय अनुसार मिति २०७९।०३।७,८ मिति २०७९।०४।१०, मिति २०७९।०५।०१,५,९,१०,१७,२७,३०, मिति २०७९।०६,७,१०,२६,३१ र मिति २०७९।०७।२१ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका मुद्दाहरुको बिबरण देहायानुसार रहेको छ ।क्रमश....

(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)

प्रवक्ता
श्याम प्रसाद भण्डारी

 

Download Download