Online
Complaint
visit nepal logo

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

Commission for the Investigation of Abuse of Authority

भ्रष्‍टाचार विरुद्धको सहकार्य: सुशासनका लागि अपरिहार्य

सुचनाको हक सम्बन्धि येन , २०६४ को दफा ५(३) र सुचनाको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम विवरणहरु


Download Now