Online
Complaint

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अत्यन्त जरुरी सूचना


भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले जनही रु. ५०००/- जरिवाना बुझाउनु पर्ने सम्बन्धी पत्र यस आयोगबाट सम्बन्धित निकायहरुलाई पठाईसकिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१(क) को उपदफा २ बमोजिम जरिवाना बुझाई ३० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरिन्छ साथै "आफ्नो कार्यालयका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति/पदाधिकारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन लगाउने, बुझाएको सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा पठाउने र सम्पत्ति विवरण बुझाउने र नबुझाउने पदाधिकारी/कर्मचारीहरुको विवरण समय भित्रै उपलव्ध गराउने कर्तव्य सम्बन्धित निकायको प्रमुखको हुनेछ" भन्‍ने मिति २०७५ असार २० गतेको नेपाल राजपत्रमा व्यवस्था भए वमोजिम आ.व. २०७६/७७ सम्म सम्पत्ति विवरण नबुझाएका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको हकमा सम्वन्धित निकायका प्रमुखले जिम्मेवारीपूर्वक उक्त कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु हुन समेत जानकारी गराइन्छ।

 

Download Now
  

Other Notices

बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
2021/08/20
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अत्यन्त जरुरी सूचना
2021/07/15
पुराना फर्निचर, कम्प्युटर आदि जिन्सी सामानहरुको लिलाम विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना |(दोश्रो पटक)
2021/06/22
पुराना फर्निचर, कम्प्युटर आदि जिन्सी सामानहरुको लिलाम विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना |
2021/06/14
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CIAA-NCB-09 & CIAA-NCB-10/2077-078)
2021/05/25
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CIAA-NCB-07 & CIAA-NCB-08/2077-078)
2021/05/11
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CIAA-NCB-05 & CIAA-NCB-06/2077-078)
2021/04/28
Invitation for BIDs (for the procurement of Electronic goods)
2021/04/22
Invitation For Bids (Supply and Delivery of 4WD Vehicle(CIAA-NCB-07/2077-078) and Motorcycle(CIAA-NCB-08/2077-078))
2021/04/09
Notice for Addendum–2 ,Contract No: CIAA–NCB-05-2077/78
2021/03/24