आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आयोगबाट सम्पादित प्रमुख कार्यहरुको प्रारम्भिक तथ्यांक समेटिएको संक्षिप्त विवरण ।


प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०७९।०४।०१ गते।
------------------------------------------

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आयोगबाट सम्पादित प्रमुख कार्यहरुको प्रारम्भिक तथ्यांक समेटिएको संक्षिप्त विवरण । 

(नोट: थप जानकारीको लागि डाउलोडमा थिच्नुहोला)

प्रवक्ता 
श्याम प्रसाद भण्डारी

Download
  

Other Press Release