Online
Complaint
nepal sarkar emblem

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

Commission for the Investigation of Abuse of Authority

भ्रष्‍टाचार विरुद्धको सहकार्य: सुशासनका लागि अपरिहार्य

S.N. Date Title Accused Person Accused Person's Office Accusation Amount Download
71

2019/02/13

Press Release 2019/02/13_C -Sting Operation N/A N/A N/A N/A
72

2019/02/12

Press Release 2019/02/12_A -आयोगको २८औं स्थापना दिवस समारोह सम्पन्‍न । N/A N/A N/A N/A
73

2019/02/10

Press Release 2019/02/10_B -Sting Operation N/A N/A N/A N/A
74

2019/02/07

Press Release 2019/02/07_A -Sting Operation N/A N/A N/A N/A
75

2019/02/06

Press Release 2019/02/06_B -रक्तदान कार्यक्रम । N/A N/A N/A N/A
76

2019/02/03

Press Release 2019/02/03_A -Sting Operation N/A N/A N/A N/A
77

2019/02/03

Press Release 2019/02/03_B -सरकारी आयोजनाहरूको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था सम्बन्धमा छलफल एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्‍न । N/A N/A N/A N/A
78

2019/01/31

Press Release 2019/01/31_A -Sting Operation N/A N/A N/A N/A
79

2019/01/28

Press Release 2019/01/28_A -Sting Operation N/A N/A N/A N/A
80

2019/01/28

Press Release 2019/01/28_B -नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन भएका आयोजनाहरुमा निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन तथा विश्‍लेषण (2075 माघ) N/A N/A N/A N/A