Online
Complaint
visit nepal logo

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

Commission for the Investigation of Abuse of Authority

भ्रष्‍टाचार विरुद्धको सहकार्य: सुशासनका लागि अपरिहार्य

Press Release 2018/11/29_A -विभागीय प्रमुखहरूसँग सेवा प्रवाहमा सुधार सम्वन्धी अन्तर्क्रिया ।


Download Now
  

Other Press Release