Online
Complaint

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

Commission for the Investigation of Abuse of Authority

भ्रष्‍टाचार विरुद्धको सहकार्य: सुशासनका लागि अपरिहार्य

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय, दोलखामा कार्यरत खरिदार (प्रा.) पुष्कर अधिकारी उपर आरोप-पत्र दायर गरिएको


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७६।०४।२६ गते ।
------------------------------------------
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय, दोलखामा कार्यरत खरिदार (प्रा.) पुष्कर अधिकारी उपर आरोप-पत्र दायर गरिएको ।
--------------------------------  
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय, दोलखामा कार्यरत खरिदार (प्रा.) पुष्कर अधिकारी उपर विशेष अदालत काठमाडौमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।
निजले होटल व्यवसाय दर्ता गरिदिने प्रयोजनार्थ सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत माग गरेको भन्ने सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाबाट खटिई गएको टोलीले निजलाई सेवाग्राहीसँग रू.४,०००।–(चार हजार) घुस लिँदै गर्दाको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो। अन्य सूचनाको आधारमा निजको कोठा खानतलासी गरी कानून बमोजिम बरामद सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाको पत्रसाथ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दाखिला हुन आएको हुँदा सो सम्बन्धमा निज पुष्कर अधिकारी माथि अनुसन्धान सुरु भएको थियो ।
अनुसन्धानको क्रममा भेटिएका आधार, प्रमाण र कारणहरूबाट निज पुष्कर अधिकारीले होटल व्यवसाय दर्ता गरिदिने प्रयोजनको लागि सेवाग्राहीसँग रू.४,०००।–घुस रिसवल लिएको देखिन आई निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ३ को उपदफा(१) को कसुर भएको सप्रमाण पुष्टि भएकोले निजलाई बिगो रू.४,०००।–कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१)को देहाय (क) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।
साथै सेवाग्राहीले निज पुष्कर श्रेष्ठलाई घुस दिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा(३) बमोजिमको कसुर गरेको देखिए तापनि उक्त भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा निजले तत्कालै कानुनी कारवाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखामा उजुरी निवेदन दिई अनुसन्धानमा सहयोग गरेको आधार र कारणबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५५ बमोजिम निजलाई हुने सजायमा पूर्ण छुट दिई आयोगको साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।


प्रवक्ता
प्रदीपकुमार कोइराला

Download Now