Online
Complaint
nepal sarkar emblem

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

Commission for the Investigation of Abuse of Authority

भ्रष्‍टाचार विरुद्धको सहकार्य: सुशासनका लागि अपरिहार्य

गठन

नेपालको संविधानको धारा २३८ मा आयोगको गठन सम्वन्धि व्यवस्था छ । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार आयोगमा एक जना प्रमुख आयुक्त र ४ जना आयुक्तहरु रहने प्रावधान छ । संवैधानिक परिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपतिवाट आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा अन्य आयुक्तहरुको नियुक्ति हुन्छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरुको पदावधि ६ बर्षको हुने र ६५ बर्ष उमेर सम्म बहाल रहन सक्ने व्यवस्था छ एवम् आयुक्तहरुको पुनर्नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था छ । आयोगको प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरुलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिश सरह समान आधार र तरीकाले हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

आयोगको सांगठनिक संरचना

आयोगको सांगठनिक संरचना अन्तर्गत हाल एक केन्द्रीय कार्यालय, दश मातहतका कार्यालयहरु रहेका छन् । आयोगको प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा नेपाल सरकारको सचिव रहने व्यवस्था छ ।

आयोगको नियमित कार्य संचालनका लागि नेपाल सरकारको विभिन्न सेवा समूह र उपसमूहका कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत दरवन्दीमा नेपाल सरकारवाटै खटाइएका कर्मचारीहरु आयोगमा रहने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त आयोगले आवश्यक्ता अनुसार विभिन्न निकायहरुबाट कर्मचारीहरु काजमा ल्याई कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था छ भने आवश्यक्ता अनुसार विज्ञको सेवा समेत लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

आयोगमा ५ वटा अनुसन्धान महाशाखाहरु,  मुद्दा पुनरावेदन तथा बहस पैरवी महाशाखा,  सम्पत्ति अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन महाशाखा,  ऐन नियम परामर्श तथा निर्णय कार्यान्वयन महाशाखा, मानव संशाधन तथा व्यवस्थापन महाशाखा, प्राविधिक परीक्षण तथा मूल्याङ्कन महाशाखा, नीति योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा, प्रहरी महाशाखा गरी १२ वटा महाशाखाहरु रहेका छन् ।

संगठनिक संरचना

Gallery

Latest Video