Online
Complaint
nepal sarkar emblem

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

Commission for the Investigation of Abuse of Authority

भ्रष्‍टाचार विरुद्धको सहकार्य: सुशासनका लागि अपरिहार्य

सम्पत्ति अुनसन्धान तथा मूल्याङ्कन महाशाखा

× This page is under development !.

Gallery

Latest Video