Online
Complaint
nepal sarkar emblem

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

Commission for the Investigation of Abuse of Authority

भ्रष्‍टाचार विरुद्धको सहकार्य: सुशासनका लागि अपरिहार्य

प्राविधिक परीक्षण तथा मूल्यांकन महाशाखा

  • खानेपानी मन्त्रालय
  • शहरी विकास मन्त्रालय
  • प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (खानेपानी र शहरी विकास मात्र)
  • प्राविधिक परीक्षण
  • प्राविधिक अनुगमन तथा मूल्यांकन
  • अ.दु.अ.आ. र अन्तर्गतको निर्माण कार्य

Gallery

Latest Video