Online
Complaint

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

Commission for the Investigation of Abuse of Authority

भ्रष्‍टाचार विरुद्धको सहकार्य: सुशासनका लागि अपरिहार्य

Investigation-division-no--1

  • भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
  • वन तथा वातावरण मन्त्रालय
  • प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार र यातायात मात्र)
  • प्रदेश उद्योगपर्यटनवन तथा वातावरण मन्त्रालय (वन वातावरण मात्र)
  • प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
  • मुख्यमन्त्रीको कार्यालय