Online
Complaint
nepal sarkar emblem

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

Commission for the Investigation of Abuse of Authority

भ्रष्‍टाचार विरुद्धको सहकार्य: सुशासनका लागि अपरिहार्य

Radio Programme


भ्रष्टाचार विरुद्धको आयोगको रेडियो कार्यक्रम विहान ७ बजेको समाचार पछी मंगलवार पाक्षिक रूपमा प्रसारण भैरहेकोमा २०७५ साल साउन देखि अर्को सूचना नभए सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । पुराना कार्यक्रम सुन्नयका लागि तलको लिंकमा जानुहोला । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा आजैदेखि सहभागी बनौं ।
S.N Date Title Download Play Live
1 2075-03-19 EP20_CIAA_BBA_2075_03_19
2 2075-03-05 EP19_CIAA_BBA_2075_03_05
3 2075-02-15 EP18_CIAA_BBA_2075_02_15
4 2075-02-01 EP17_CIAA_BBA_2075_02_01
5 2075-01-18 EP16_CIAA_BBA_2075_01_18
6 2075-01-04 EP15_CIAA_BBA_2075_01_04
7 2074-12-20 EP14_CIAA_BBA_2074_12_20
8 2074-12-06 EP13_CIAA_BBA_2074_12_06
9 2074-11-15 EP12_CIAA_BBA_2074_11_15
10 2074-11-01 EP11_CIAA_BBA_2074_11_01