भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान - रेडियो कार्यक्रम

भ्रष्टाचार विरुद्धको आयोगको रेडियो कार्यक्रम विहान ७ बजेको समाचार पछी मंगलवार पाक्षिक रूपमा प्रसारण भैरहेकोमा २०७५ साल साउन देखि अर्को सूचना नभए सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । पुराना कार्यक्रम सुन्नयका लागि तलको लिंकमा जानुहोला । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा आजैदेखि सहभागी बनौं ।

 

मिति (वि‌.सं.) कार्यक्रम डाउनलोड गर्नुहोस् Play Live
2075-03-19 EP20_CIAA_BBA_2075_03_19 Download
2075-03-05 EP19_CIAA_BBA_2075_03_05 Download
2075-02-15 EP18_CIAA_BBA_2075_02_15 Download
2075-02-01 EP17_CIAA_BBA_2075_02_01 Download
2075-01-18 EP16_CIAA_BBA_2075_01_18 Download
2075-01-04 EP15_CIAA_BBA_2075_01_04 Download
2074-12-20 EP14_CIAA_BBA_2074_12_20 Download
2074-12-06 EP13_CIAA_BBA_2074_12_06 Download
2074-11-15 EP12_CIAA_BBA_2074_11_15 Download
2074-11-01 EP11_CIAA_BBA_2074_11_01 Download
2074-10-16 EP10_CIAA_BBA_2074_10_16 Download
2074-10-02 EP09_CIAA_BBA_2074_10_02 Download
2074-09-18 EP08_CIAA_BBA_2074_09_18 Download
2074-09-04 EP07_CIAA_BBA_2074_09_04 Download
2074-08-19 EP06_CIAA_BBA_2074_08_19 Download
2074-08-05 EP05_CIAA_BBA_2074_08_05 (Bishesh) Download
2074-07-21 EP04_CIAA_BBA_2074_07_21 Download
2074-07-07 EP03_CIAA_BBA_2074_07_07 Download
2074-06-17 EP02_CIAA_BBA_2074_06_17 Download
2074-06-03 EP01_CIAA_BBA_2074_06_03 Download