भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान - रेडियो कार्यक्रम

भ्रष्टाचार विरुद्धको आयोगको रेडियो कार्यक्रम विहान ७ बजेको समाचारपछि मंगलवार पाक्षिक रूपमा प्रसारण भैरहेको छ । सुन्न नभुल्नुहोला । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा आजैदेखि सहभागी बनौं ।

 

मिति (वि‌.सं.) कार्यक्रम डाउनलोड गर्नुहोस् Play Live
2074-10-02 EP09_CIAA_BBA_2074_10_02 Download
2074-09-18 EP08_CIAA_BBA_2074_09_18 Download
2074-09-04 EP07_CIAA_BBA_2074_09_04 Download
2074-08-19 EP06_CIAA_BBA_2074_08_19 Download
2074-08-05 EP05_CIAA_BBA_2074_08_05 (Bishesh) Download
2074-07-21 EP04_CIAA_BBA_2074_07_21 Download
2074-07-07 EP03_CIAA_BBA_2074_07_07 Download
2074-06-17 EP02_CIAA_BBA_2074_06_17 Download
2074-06-03 EP01_CIAA_BBA_2074_06_03 Download