भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान - रेडियो कार्यक्रम

भ्रष्टाचार विरुद्धको आयोगको रेडियो कार्यक्रम विहान ७ बजेको समाचारपछि मंगलवार पाक्षिक रूपमा प्रसारण भैरहेको छ । सुन्न नभुल्नुहोला । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा आजैदेखि सहभागी बनौं ।

 

मिति (वि‌.सं.) कार्यक्रम डाउनलोड गर्नुहोस् Play Live
2074-07-07 Bhrastachar birudha abhiyan 2074_07_07 Download
2074-07-21 Bhrastachar_Birudhha_Abhiyan__2074_07_21 Download
Bhrastchar birudhha abhiyan 2074-06-03 Download
Bhrastachar birudhha abhiyan 2074-06-17 Download