सूचनाको हक

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को
दफा ५() र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण

 

 

डाउनलोड गर्नुहोस