रिपोर्ट/प्रतिवेदन

रिपोर्ट/प्रतिवेदन मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
नेपाल सरकारद्वारा सञ्‍चालन भएका आयोजनाहरुमा निर्माण कार्यको ठेक्‍का व्यवस्थापनको अवस्‍था अध्ययन तथा विश्‍लेषण (२०७५ माघ) २०७५/१०/१४
नेपालमा भ्रष्‍टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन २०७५ २०७५/१०/१४
अठ्ठाइसौं वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/७५ २०७५/१०/१३
अठ्ठाइसौं वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७४/७५ (सारांश) २०७५/१०/११
छब्बीसौं वार्षिक प्रतिवेदन २०७२/७३ २०७४-०४-०८
छब्बीसौं वार्षिक प्रतिवेदन २०७२/७३‍ (सारांश) २०७३