प्रकाशन

प्रकाशन मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
Right to Information (Period-2075-01-01 To 2075-03-32) २०७५/०४/१८
सूचनाको हक सम्वन्धी (अवधि २०७४-१०-०१ देखि २०७४-१२-३० सम्म) २०७५/०१/२८
Bulletin_2074_Final-Falgun_Chaitra २०७५/०१/१६
स्मारिका २०७४ २०७५/०१/१६
सूचनाको हक सम्वन्धी (अवधि २०७४-०७-०१ देखि २०७४-०९-३० सम्म) २०७४/१०/०८
२७ औं वार्षिक प्रतिवेदन 2074/09/02
आयोगको २७अौ वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपती समक्ष पेश २०७४/०८/२८
प्रेस विज्ञप्ति मिति: २०७३।१२।२०_B २०७३।१२।२०
प्रेस विज्ञप्ति मिति: २०७३।१२।२०_A २०७३।१२।२०
१७ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७२/१२/३०
१६ ‍औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७२/१२/३०
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ २०७२/१२/३०
अ.दु.अ.आयोग ऐन, २०४८ २०७२/१२/३०
२५ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७१/७२ (नेपाली)-QualitySize २०७२
सूचनाको हक सम्वन्धी (अवधि २०७१-०४-०१ देखि २०७२-१०-२९ सम्म) २०७२/१०/२९
स्मारिका २०७२ २०७२/११/०६
२५ औं वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०७१/७२ - सारांश (अंग्रेजी) 2072/10/21
२५ औं वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०७१/७२ सारांश (नेपाली) २०७२/१०/२१
अध्ययन प्रतिवेदन (२०७२/०४/३१) २०७२/०८/१५
तेईसौ वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०६९/०७० २०७१-०३-३०
बाईसौं वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०६८/०६९ २०७१-०३-३०
एक्काईसौं वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०६७/०६८ २०७१/०३/३०
बिसौं वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०६६/०६७ २०७१/०३/३०
उन्नाईसौ वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०६५/०६६ २०७१/०३/३०
अठारौ वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०६४/०६५ २०७१/०३/३०
पन्ध्रौं वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०६१/०६२ २०७१/०३/३०
चौबिसौं वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०७०/०७१ १९/१०/२०१५
स्मारिका २०७१ २०७१-११-०३
चौबिसौं वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश (Executive Summary नेपाली) आ.व. २०७०-२०७१ २०७१-१०-१३
चौबिसौं वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश (Executive Summary अंग्रेजी) आ.व. २०७०-२०७१ २०७१-१०-१३
अ.दु.अ.आ.को रणनीतिक कार्य योजना(Nepali) २०७१-०८-०५
केन्द्रीय कार्यालय संगठन चार्ट २०७१
क्षेत्रीय कार्यालयहरुको विद्यमान संगठन चार्ट २०७१‍-०७-२२
संस्थागत रणनीति २०१४-२०१९ २०७१
अख्तियार बुलेटिन २०७० २०७०
अ.दु.अ.आ. एक परिचय २०७०
अ.दु.अ.आ.को रणनीतिक कार्य योजना(English) २०७०
आचार संहिता २०७० २०७०
अ‍.दु.अ.आयोग मुख्य भवन - Jpg फोटो 2070-71
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यविधि - २०७० २०७०
आचार संहिता (नेपाली भाषामा) २०७०
आयोगको नागरिक वडापत्र २०६१