आयोगको २७अौ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपती समक्ष पेश

आज मिति २०७४/०८/२८ गते यस आयोगको २७अौ वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपती समक्ष पेश गरियो ।

1. विस्तृत विवरणका लागि यहाँ Click गर्नुहोस् 

उपर्युक्त लिंकले काम नगरेमा तलको address लाई address bar मा copy गरि enter थिच्नुहोस् ।

ciaa.gov.np/images/publications/151324861227th_annual_report_2074.pdf

 2. २७अौं वार्षिक प्रतिवेदन डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Click Here to Download 27th Annual Report of CIAA in PDF format.

२७अौं वार्षिक प्रतिवेदन  Download गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।