आयोगको सूचना - सूचनाको हक बमोजिमको सूचना

सूचनाको हक संवन्धि एेन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग संबन्धित विवरणहरु तल दिईएको लिंकमा क्लिक गरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

धन्यवाद् ।

लिंक: सूचनाको हक बमोजिमको -सूचना