माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूको वक्तव्य माघ २१, २०७२

माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूको वक्तव्य प्राप्त गर्नको लागि श्रोत(Resource) मेनुको प्रकाशन Publication मा क्लिक गर्नुहोस् ।

 Resource>>Publication

Or Copy and paste this location

http://ciaa.gov.np/images/publications/1454585428cc_speech_25th_annual_report_21_magh_2072.pdf