सूचना अधिकारी

 

 

 

सहायक प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी

उप-सचिव श्री खगेन्द्र प्रसाद रिजाल

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल काठमाडौं ।

(सम्पर्क नं‍. 9851187308)

 

  आयोग मातहतका निम्न दशवटा कार्यालयहरुको सूचना अधिकारीहरुको नाम र सम्पर्क टेलिफोन नं. देहाय अनुसार रहेको छ ।

 

कार्यालयको नाम

सूचना अधिकारीको नाम

सम्पर्क टेलिफोन नं.

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय ईटहरी

प्र.ना.उ श्री रमेश कुमार बस्नेत

९८५१०१७२३७

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय धनकुटा

शा.अ. श्री  रविन सापकोटा

 ९८६६८९४३१३

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय हेटौडा

उपसचिव श्री  नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई

९८४५८२८४०५

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय बर्दिवास

प्र.ना.उ. श्री ठाकुर प्रसाद पोखरेल

९८५१२८१३९५

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय पोखरा

उपसचिव श्री विष्णु प्रसाद रेग्मी

9846039474

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय बुटवल

प्र.ना.उ. श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर बस्नेत

98५१२९३८९३

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय सुर्खेत

उपसचिव श्री जंग बहादुर डाँगी

९८५८०५३२७७

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय कोहलपुर

शा.अ. श्री चुरामणी पराजुली

98४७१२३९७९

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय कञ्चनपुर

शा.अ. श्री खिमानन्द पाठक

९८४८७४७६०५

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय दिपायल

प्र.ना.उ. श्री टंक प्रसाद भट्टराई

98५१२८११५२