सूचना अधिकारी

 सहायक प्रवक्ता एव‌ं सूचना अधिकारी

उप-सचिव श्री मदन कोइराला

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल काठमाडौं ।

(सम्पर्क नं‍. ९८५११८७३०८)

 

  आयोग मातहतका निम्न दशवटा कार्यालयहरुको सूचना अधिकारीहरुको नाम र सम्पर्क टेलिफोन नं. देहाय अनुसार रहेको छ ।

  

कार्यालयको नाम

सूचना अधिकारीको नाम

सम्पर्क टेलिफोन नं.

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय ईटहरी

उपसचिव श्री  नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई

९८41251124

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय धनकुटा

शा.अ. श्री  रविन सापकोटा

 ९८६६८९४३१३

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय हेटौडा

उपसचिव श्री देबकुमार राई

९८४५८२८४०५

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय बर्दिवास

प्र.ना.उ. श्री ठाकुर प्रसाद पोखरेल

९८५१२८१३९५

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय पोखरा

उपसचिव श्री रमेश ढकाल

९८४९०३१७९७

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय बुटवल

प्र.ना.उ. श्री राम प्रकाश शाह

९८५१०१८४८०

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय सुर्खेत

शा.अ. श्री मेघनाथ सापकोटा

९८४८०२८१०४

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय कोहलपुर

शा.अ. श्री निराजन शर्मा

98४३7०१५६६

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय कञ्चनपुर

प्र.ना.उ. श्री प्रेम सागर के.सी.

९८५१२८१९३२

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय दिपायल

शा.अ. श्री अम्मर राज जोशी

9७४९००२३४६