सूचना अधिकारी

 सहायक प्रवक्ता एव‌ं सूचना अधिकारी

उप-सचिव श्री मदन कोइराला

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल काठमाडौं ।

(सम्पर्क नं‍. ९८५११८७३०८)

 

  आयोग मातहतका निम्न दशवटा कार्यालयहरुको सूचना अधिकारीहरुको नाम र सम्पर्क टेलिफोन नं. देहाय अनुसार रहेको छ ।

कार्यालयको नाम

सूचना अधिकारीको नाम

सम्पर्क टेलिफोन नं.

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय ईटहरी

उपसचिव श्री  नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई

९८41251124

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय हेटौडा

उपसचिव श्री देबकुमार राई

९८४१३५९९९०

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय बर्दिवास

उपसचिव श्री पुरुषोत्तम ढकाल

९८४९८०६४६९

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय पोखरा

उपसचिव श्री रमेश ढकाल

९८४९०३१७९७

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय बुटवल

शा.अ. श्री सुरेश भूषाल

९८५७०६३१४६

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय सुर्खेत

शा.अ. श्री मेघनाथ सापकोटा

९८४८०२८१०४

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय, बुटवलको
सम्पर्क कार्यलय, नेपालगन्ज

शा.अ. श्री कृष्ण प्रसाद पौडेल

98५८०४५७८८

अ.दु.अ.आयोगको कार्यालय कञ्‍चनपुर

उपसचिव श्री टोप बहादुर बिष्‍ट

९८५११३८६८८