पूर्व प्रमुख आयुक्तज्यूहरु

प्रमुख आयुक्तज्यूहरु

देखि

सम्म

फोटो

माननीय प्रमुख आयुक्त

अनिरुद्र प्रसाद सिंह 

२०३४/०९/१३

२०४२/०१/३०

माननीय प्रमुख आयुक्त

बासुदेव शर्मा

२०४२/०२/०१

२०४७/०७/२२


माननीय प्रमुख आयुक्त

जनार्दनलाल मल्लिक

२०४७/१०/२८

२०५१/०३/१७

माननीय प्रमुख आयुक्त

राधारमण उपाध्याय

२०५१/१०/०५

२०५३/१०/२७

माननीय प्रमुख आयुक्त

राम प्रसाद श्रेष्ठ

२०५३/१०/२९

२०५४/१२/१३

माननीय प्रमुख आयुक्त

मधुसूदन प्रसाद

गोर्खाली

२०५४/१२/२७

२०५६/१०/०९

माननीय प्रमुख आयुक्त

सूर्यनाथ उपाध्याय

२०५७/०७/१८

२०६३/०७/१७