अनुसन्धान महाशाखा नं. ६

१) संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

२) शहरी विकास मन्त्रालय

३) राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण

४) नेपाल ट्रष्टको कार्यालय

५) राष्ट्रपतिको कार्यालय

६) उपराष्ट्रपतिको कार्यालय

७) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय