अनुसन्धान महाशाखा नं. ५

  • उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
  • श्रमरोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
  • प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (सिंचाई मात्र)
  • महिलाबालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय
  • प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (शिक्षा स्वास्थ्य वाहेक)
  • सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय ।