अनुसन्धान महाशाखा नं. ५

१) शिक्षा मन्त्रालय

२) सिंचाई मन्त्रालय

३) परराष्ट्र मन्त्रालय

४) शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालय

५) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

६) महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

७) संवैधानिक अंगहरु (अ.दुु.अ.आ. बाहेक)