Online
Complaint

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

Commission for the Investigation of Abuse of Authority

भ्रष्‍टाचार विरुद्धको सहकार्य: सुशासनका लागि अपरिहार्य

S.N. Date Title Download
31

2018/03/22

Office Automation System Software निर्माण कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
32

2018/03/15

मेशिनरी उपकरण अापूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना
33

2018/02/05

कविता तथा वक्तृत्वकला प्रतियोगिताको प्रथम चरणको नतिजा
34

2018/02/02

वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगिताको नतिजा
35

2018/01/19

कविता एव‌ं वक्तृत्वकला प्रतियोगिताको म्याद थप सम्बन्धी सूचना
36

2018/01/01

वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना
37

2017/12/05

मेशिनरी उपकरण अापूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना
38

2017/11/27

स्मारिका-लेखरचना उपलब्ध गराइ दिने बारे
39

2017/11/07

EOI-Office Automation 2074
40

2017/10/16

मसलन्द सामाग्री छपार्इ सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना