Online
Complaint
nepal sarkar emblem

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

Commission for the Investigation of Abuse of Authority

भ्रष्‍टाचार विरुद्धको सहकार्य: सुशासनका लागि अपरिहार्य

Radio Programme


भ्रष्टाचार विरुद्धको आयोगको रेडियो कार्यक्रम विहान ७ बजेको समाचार पछी मंगलवार पाक्षिक रूपमा प्रसारण भैरहेकोमा २०७५ साल साउन देखि अर्को सूचना नभए सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । पुराना कार्यक्रम सुन्नयका लागि तलको लिंकमा जानुहोला । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा आजैदेखि सहभागी बनौं ।
S.N Date Title Download Play Live
11 2074/10/16 EP10_CIAA_BBA_2074_10_16
12 2074/10/02 EP09_CIAA_BBA_2074_10_02
13 2074/09/18 EP08_CIAA_BBA_2074_09_18
14 2074/09/04 EP07_CIAA_BBA_2074_09_04
15 2074/08/19 EP06_CIAA_BBA_2074_08_19
16 2074/08/05 EP05_CIAA_BBA_2074_08_05 (Bishesh)
17 2074/07/21 EP04_CIAA_BBA_2074_07_21
18 2074/07/07 EP03_CIAA_BBA_2074_07_07
19 2074/06/17 EP02_CIAA_BBA_2074_06_17
20 2074/06/03 EP01_CIAA_BBA_2074_06_03